Quay lại

Phòng chống Covid-19

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

16/08/2021 : 09:08

Phòng chống dịch bệnh COVID19 :

1. Tài liệu Nền tảng.zip

2. Ấn phẩm trên Digital.zip

3. Nội dung trên báo chí, truyền hình.zip

4. Nội dung tin nhắn

5. Nội dung phát thanh

6. Hình ảnh tại điểm tiêm chủng.zip

7. Clip hướng dẫn sử dụng.zip

8. Mau_Danh_Sach_Doi_Tuong_Tiem_Covid-19_Chuan.xlsx

9. Các poster tuyên truyền Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 8400/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"