Tạp chí số 12- 2017

 

TẠP CHÍ

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Tạp chí số 12- 2017

Chịu trách nhiệm XB

P.Giám đốc Sở KH&CN

TS. Lê Công Nhường

Phó Tổng Biên tập – Phó Giám đốc Sở KH&CN

ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Thư ký tòa soạn:

Tùng Lộc

Mục lục:
Stt Mục lục Trang
1 Hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2017 - TL(tổng hợp) 2
2 Khởi nghiệp - nơi ươm mầm ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ - Hoàng Lân 3
Xem - Tạp chí số 12- 2017
CÁC SỐ KHÁC:
2019: Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: