Bản tin số 04- 2020

 

TẠP CHÍ

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Bản tin số 04- 2020

Chịu trách nhiệm XB

P.Giám đốc Sở KH&CN

ThS. NGUYỄN HỮU HÀ

Phó Tổng Biên tập – Phó Giám đốc Sở KH&CN

ThS. NGUYỄN HỮU HÀ

Thư ký tòa soạn:

Tùng Lộc

Mục lục:
Stt Mục lục Trang
1 Bình Định: Sau một năm phát triển hạ tầng công nghệ thiết yếu - TL(BT) 2
2 • Hỗ trợ khởi nghiệp, khoa học công nghệ cho doanh nghiệp - TL(Trích Báo cáo của Sở KH&CN) 3
3 • Cần áp dụng đồng bộ ISO 9001:2015 với Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử - TL(Biên tập) 5
4 • Kiểm định đối chứng công tơ điện- góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Nguyễn Thị Thi, Trần Bảo Lộc 6
5 • 5 năm hỗ trợ bảo hộ SHTT sản phẩm đặc trưng địa phương - TL (Tổng hợp) 7
6 Tham luận của Sở KH&CN tại Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX: “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - Sở KH&CN 8
7 Bình Định: Sản xuất chế phẩm sinh học phòng ngừa bệnh tôm - Hoàng Lân 11
8 Viết Quy Nhơn hay Qui Nhơn - TL(Tổng hợp) 13
9 Quảng bá võ cổ truyền Bình Định qua hệ thống trưng bày bảo tàng - Nguyễn Viết Tuấn 15
10 NSND Hồ Thu - “con nhà tông” thành công trên sân khấu bài chòi - Thúy Hường 17
11 Có 32 “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định” được công nhận năm 2020 - TL 19
12 Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về chủ trương chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Hoàn thiện hạ tầng, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước - TL 19
13 Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị 5 năm qua của tỉnh đạt 13,19% - TL 19
14 IFIRSE lần thứ 3 vào TOP 10 cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu Việt Nam - H. Tuấn 20
15 Trường ĐH Quy Nhơn đưa vào hoạt động 2 phòng học thông minh - TL(Nguồn: BDO) 20
16 Phát hiện kháng thể ‘vô hiệu hóa hoàn toàn’ nCoV - TL(Nguồn: Vnexpress, NYPost) 21
17 Bức tranh đại dịch vẫn còn rất phức tạp - TL(Nguồn: Tiasang.com.vn) 22
18 Mặt trái chưa tính đến từ điện mặt trời - TL(Nguồn: Vnexpress) 23
19 Giống lan cực hiếm, được bảo vệ thông tin ‘tuyệt mật’ - TL(Nguồn: TTO) 24
Xem - Bản tin số 04- 2020
CÁC SỐ KHÁC:
2020: Bản tin số 04- 2020, Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 -2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: