Tạp chí xuân 2018

 

TẠP CHÍ

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Tạp chí xuân 2018

Chịu trách nhiệm XB

P.Giám đốc Sở KH&CN

Ts Lê Công Nhường

Phó Tổng Biên tập – Phó Giám đốc Sở KH&CN

ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Thư ký tòa soạn:

Tùng Lộc

Mục lục:
Stt Mục lục Trang
1 Kỷ niệm 50 năm Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2018): Hội thảo Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Những bài học lịch sử xương máu - TL ( Nguồn: TNO) 1
2 Trang ảnh: Một số hình ảnh của Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 13 năm 2017 - HL 2
3 Một số kết quả thực hiện Chương trình hành động phát triển KH&CN tỉnh Bình Định năm 2017 - Lê Công Nhường 3
4 ThS. Trần Trung Quân, Giám đốc kỹ thuật Trung tâm Khám phá khoa học: Dự kiến tháng 5.2018 vận hành thử nghiệm Nhà chiếu hình vũ trụ - Hoàng Lân(thực hiện) 6
5 Hội thảo khoa học quốc tế về gốm Champa Bình Định - TL(Tổng hợp) 7
Xem - Tạp chí xuân 2018
CÁC SỐ KHÁC:
2020: Bản tin số 03 - 2020, Bản tin số 02 - 2020, Bản tin số 01 - 2020, Tạp chí số 05 -2020, Tạp chí số 04 -2020, Tạp chí số 03 -2020, Tạp chí số 02 -2020, Tạp chí Xuân 2020,
2019: Tạp chí số 11 2019, Tạp chí số 10 2019, Tạp chí số 9 2019, Tạp chí số 8 2019, Tạp chí số 7 2019, Tạp chí số 6 2019, Tạp chí số 5 2019, Tạp chí số 4 2019, Tạp chí số 3 2019, Tạp chí Xuân năm 2019,
2018: Tạp chí số 12 năm 2018, Tạp chí số 11 năm 2018, Tạp chí số 10 năm 2018, Tạp chí số 9 năm 2018, Tạp chí số 8-2018, Tạp chí số 7-2018, Tạp chí số 6- 2018, Tạp chí số 4+5 năm 2018, Tạp chí số 3 - 2018, Tạp chí xuân 2018,
2017: Tạp chí số 12- 2017,
Tìm theo mục lục: