Phú Thọ: Chú trọng phát triển, bảo vệ tài nguyên nước

Xuất bản : Đăng lúc: Thứ sáu - 30/03/2018 10:26 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên
Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Nhận thức về tầm quan trọng, vai trò của nguồn nước trong đời sống xã hội, hưởng ứng Ngày nước thế giới. Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội), cùng với các Hội thành viên và đông đảo đội ngũ trí thức, chuyên gia, các nhà khoa học có liên quan ở trong và ngoài tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội, nhằm chia sẻ các kiến thức, sự hiểu biết về tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước, nhận thức chung về thực trạng nguồn nước hiện nay, qua đó góp phần vào quá trình quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo tư vấn, phản biện quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Hội thảo tư vấn, phản biện quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Với vai trò, vị trí là tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Liên hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

 

Trong công tác tham mưu với UBND tỉnh tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường, Liên hiệp hội đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2008 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ.

Trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp hội đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học để lấy ý kiến, tư vấn phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học đối với các đề án, dự án, chương trình công tác lớn của tỉnh như tham gia tư vấn, phản biện Liên hiệp hội đã có nhiều kiến nghị, khuyến cáo đến các cấp có thẩm quyền về chủ trương của các dự án, đề án, cảnh báo nhiều nguy cơ, tác động tiêu cực đến môi trường, tài nguyên nước; kiến nghị nhiều nội dung, giải pháp để các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung các các phương án, các giải pháp kỹ thuật nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Đã cung cấp kịp thời các thông tin, cơ sở khoa học, thực tiễn để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét trước khi quyết định phê duyệt.

Trong hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức: Liên hiệp hội đã tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn, các hội thảo liên quan đến vấn đề môi trường, tài nguyên nước nhằm tạo diễn đàn để đội ngũ trí thức, các chuyên gia, các nhà khoa học ở trong và ngoài tỉnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, sự hiểu biết, chia sẻ các biện pháp nhằm làm giảm ô nhiễm, bảo vệ, sử dụng hiệu quả và tái tạo nguồn nước... Mặt khác, trên cơ sở chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, hằng năm Liên hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Ngày nước thế giới”; thường xuyên đăng tải, cập nhật các bài viết, bài tham luận, bài nghiên cứu của đội ngũ trí thức về các nội dung có liên quan; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường trên ấn phẩm “Trí thức Đất Tổ” và trang Website “www.trithucdatto.vn” của Liên hiệp hội

Trong hoạt động khoa học công nghệ: Thông qua 02 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh, cấp bộ “Phát triển mô hình quản lý và sử dụng đất có sự tham gia của người dân tại tỉnh Phú Thọ”; Nghiên cứu thiết lập quy trình công nghệ, sản xuất bếp đun cải tiến (TK90) tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường, phục vụ vùng nông thôn, miền núi tỉnh Phú Thọ”; Liên hiệp hội đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh để lồng ghép các hoạt động của dự án, xây dựng các mô hình, mở các lớp tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, sử dụng đất - nước, xử lý chất thải chăn nuôi, sử dụng tiết kiệm năng lượng, góp phần làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường,...

Kết quả và sự tham gia của Liên hiệp hội thời gian qua đã góp phần tích cực  trong công tác bảo vệ môi trường nói chung, phát triển bền vững tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh nói riêng.

pt12

Hội thảo về quản lý, bảo vệ và tôn tạo các hồ sinh thái trên địa bàn thành phố Việt Trì

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, linh hoạt các hình thức tập hợp đội ngũ trí thức, các chuyên gia, các nhà khoa học để tham gia vào các hoạt động, tích cực hưởng ứng các sự kiện như “Ngày nước thế giới”, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, trước mắt là tham gia, hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2018 với chủ đề “Nature for Water - Nước với Thiên nhiên” nhằm kêu gọi ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng, hiểu đúng mối quan hệ sống còn giữa nguồn nước và thiên nhiên để cùng chung tay vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nguồn:http://www.vusta.vn

Các tin bài khác