Quay lại

Sở KH&CN làm việc với Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

Ngày đăng : 09/07/2018, 08:57 AM | Lượt xem : 6677

Ngày (5/7), Sở KH&CN Bình Định đã có buổi làm việc và trao đổi với Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) về nội dung "Thực trạng chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập sang mô hình doanh nghiệp" và "Cơ chế quản lý tài chính đối với nhiệm vụ KH&CN có nguồn từ ngân sách nhà nước". Dự buổi làm việc có Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc, về phía Viện có Bà Lê Thụy Thùy Vân - Trưởng ban Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính. Mục đích của đoàn công tác là kháo sát đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vương mắc trong triển khai thực hiện chuyển đồi tổ chức KH&CN công lập sang mô hình doanh nghiệp.

Sở KH&CN làm việc với Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

Trao đổi với đoàn công tác, Ông Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN cho biết hiện nay đơn vị cũng đang triển khai thực hiện Kế hoạch 35 của Tỉnh ủy Bình Định ngày 4/6/2018 về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Kế hoạch 35 của Tỉnh ủy Bình Định, thì sẽ sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng vào Trung tâm Phân tích kiểm nghiệm; Hợp nhất Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Bà Lê Thụy Thùy Vân - Trưởng ban Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính thay mặt đoàn công tác cảm ơn Sở KH&CN đã bố trí thời gian làm việc với đoàn, trên cơ sở khảo sát tại các địa phương để Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi tổ chức KH&CN sang công lập sang mô hình doanh nghiệp. 

Tin ảnh Lê Tuấn

Các tin bài khác


NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
KHOA HỌC Y DƯỢC (Thuốc và sức khỏe)
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC