Quay lại

Tập huấn Phát triển thị trường khoa học và công nghệ - Đổi mới sáng tạo trong quản lý

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 08/10/2018, 03:18 PM | Lượt xem : 4529

Sáng ngày (8/10) tại TP. Quy Nhơn, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (Sở KH&CN) tổ chức tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức phát triển thị trường khoa học và công nghệ - Đổi mới sáng tạo trong quản lý". Tham gia tập huấn là cán bộ các phòng kinh tế huyện, thị xã và các doanh nghiệp.

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong 2 ngày các học viên sẽ được các chuyên viên của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) trình bày các chuyên đề: Quy định mới của Luật chuyển giao công nghệ 2017 về phát triển thị trường KH&CN như: Hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ; Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; Phát triển cung cầu công nghệ. Đổi mới trong xây dựng chính sách phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN như: Bối cảnh Việt Nam về đổi mới sáng tạo; Chính sách về đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Ông Trần Đình Chương- Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Trần Đình Chương- Phó Giám đốc Sở KH&CN hy vọng qua lớp tập huấn giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao nhận thức thị trường KH&CN, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp kết nối cung cầu và chuyển giao công nghệ một cách có hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh Bình Định.

Theo ông Nguyễn Văn Trúc (Giám đốc Trung tâm đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ) để tạo điều kiện cho các quá trình đổi mới sáng tạo, các cơ quan tổ chức cần: Tạo ra đổi mới sáng tạo thông qua đào tạo con người đa ngành để có thể hoạt động trong các nhóm đa chức năng; hỗ trợ các dịch vụ dự báo, phát triển mô hình kinh doanh, hỗ trợ môi giới tài sản trí tuệ…

Ông Lương Văn Thường, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) trình bày các chuyên đề

Quy đinh mới của Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 về phát triển thị trường KH&CN, trong đó Nhà nước khuyến khích các hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, hoạt động nghiên cứu chung. Trong nội dung phát triển cung cầu công nghệ: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;  liên kết, hợp tác trao đổi nhân lực khoa học và công nghệ giữa cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tin ảnh Lê Tuấn

Các tin bài khác