Quay lại

Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp sơ kết công tác thi đua khen thưởng: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 02/08/2018, 02:12 PM | Lượt xem : 314

Ngày (31/7), tại Sở KH&CN, Khối thi đua Tham mưu – Tổng hợp tổ chức Hội nghi sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018, dự hội nghị có Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên theo dõi thi đua của 11 đơn vị trong khối gồm :  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,  Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và Liên minh các Hợp tác xã tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là Trưởng Khối thi đua từ đầu năm  đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của khối, đăng ký giao ước thi đua đầu năm 2018, đã ủng hộ xây dựng 03 nhà tình nghĩa cho các đối tượng hộ nghèo, với tổng số tiền các là 153.135.000 đồng…Cán bộ, công chức, viên chức trong khối tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, cải tiến lề lối làm việc, cải tiến phương pháp quản lý, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa... gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đơn vị như : Sự phối hợp thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong Khối chưa chặt chẽ, đồng bộ. Một số phong trào thi đua chưa thật sự thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua còn hạn chế.

Giám đốc Sở KH&CNLê Công Nhường - Trưởng Khối thi đua báo cáo tổng kết, phương hướng

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 của Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp như : Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - chính quyền vững mạnh theo tinh thần 7 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TWcủa Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; Thực hiện tốt phong trào thi đua "Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"…Triển khai kịp thời sơ tổng kết phong trào thi đua, đúc rút kinh nghiệm, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho xã hội nhằm khích lệ, động viên cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin ảnh Tuấn Ngọc

Các tin bài khác