Quay lại

Bình Định có một đề tài được Qũy NAFOSTED tài trợ năm 2018 - đợt 1

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 24/07/2018, 02:42 PM | Lượt xem : 706

Ngày 05/7/2018, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 146 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2018 – đợt 1 (Quyết định số 119/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 05/07/2018), trong đó có đề tài "Nghiên cứu vi phạm đối xứng CP và kiểm chứng trong các thí nghiệm về neutrino" của PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Vân, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, các đại biểu với lớp học Neutrino tại ICISE

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân là một trong hai cán bộ đầu  tiên của nhóm neutrino của Viện nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) trực thuộc Trung tâm ICISE Quy Nhơn được thành lập năm 2017. Nguyễn Thị Hồng Vân tốt nghiệp Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2002 và làm Tiến sỹ Vật lý tại Đại học Paris-Sud năm 2011. Hiện cũng là Nghiên cứu viên chính của Trung tâm Vật lý lý thuyết-Viện Vật lý-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân cũng đã công bố nhiều nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước như: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL, PHYSICAL REVIEW, Journal of Mathematical Physics …

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân đang tham gia giảng bài tại lớp Vật lý neutrino tổ chức tại Trung tâm ICISE Quy Nhơn cho sinh viên và các nhà vật lý trẻ trong và ngoài nước về lĩnh vực Vật lý neutrino, đặc biệt là về neutrino thực nghiệm.

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân trò chuyện GS Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago) tại ICISE

Danh mục 146 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm nay thuộc 8 lĩnh vực nghiên cứu: Toán học (5); Khoa học thông tin & Máy tính (10); Vật lý (44); Hóa học (27); Khoa học Trái đất và Môi trường (9); Khoa học sự sống - Sinh học nông nghiệp (20); Khoa học sự sống - Y sinh dược học (9) và Cơ học (22).             

Tin ảnh Tuấn Ngọc

Các tin bài khác