Quay lại

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động, đầu tư tiềm lực cho khoa học và công nghệ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 10/09/2018, 04:09 PM | Lượt xem : 3365

Ngày (6/9), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 20.10.2016 của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động 07). Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo - chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tâm Khám phá khoa học

Theo thông tin tại hội nghị, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, một số chỉ tiêu chủ yếu Chương trình hành động 07 đã được các cấp, ngành tập trung triển khai đồng bộ. Kết quả thực hiện Chương trình góp phần tích cực thúc đẩy phát triển KT-XH, ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) bình quân giai đoạn 2015-2017 vào tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 28,1%, tốc độ tăng TFP bình quân 1,67%; tốc độ đổi mới công nghệ đạt 15,64%. Tỉnh đã trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch Đề án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Mỹ Thành (Phù Mỹ); quy hoạch 2 vùng chăn nuôi công nghệ cao tại Nhơn Tân (TX An Nhơn) và Cát Thành, Cát Hải (Phù Cát); bước đầu hoàn chỉnh quy hoạch Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn…Ngoài ra, 42 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã được triển khai, với tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN hơn 19 tỉ đồng; đầu tư tiềm lực KH&CN hơn 117 tỉ đồng; các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được chú trọng...

Tuy nhiên, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hành động 07 cũng chỉ rõ nhiều "điểm nghẽn" trong thực hiện Chương trình, nhất là việc đổi mới tổ chức, cơ chế hoạt động KH&CN, phát triển thị trường KH&CN. Công tác triển khai giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách để thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN còn vướng mắc; ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống, nhất là vào DN chưa hiệu quả. Mức chi 2% từ ngân sách cho hoạt động KH&CN chưa được đảm bảo, trong khi các địa phương sử dụng chưa hiệu quả nguồn kinh phí này...

Ông Nguyễn Thanh Tùng -Bí thư Tỉnh ủy và ông Hồ Quốc Dũng-Chủ tịch UBND tỉnh trao kỷ niệm chương tại lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu về KH&CN

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh cần rà soát kết quả thực hiện của Chương trình 07; từ đó xây dựng giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH…

Một trong những yêu cầu quan trọng là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động KH&CN, tăng cường đầu tư tiềm lực cho KH&CN. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các nghiên cứu khoa học phải mang tính thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu thực tế; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phải có "địa chỉ" ứng dụng. Tích cực thu hút các DN có tiềm lực KH&CN, tạo động lực phát triển thị trường KH&CN...Bên cạnh đó, hoàn thiện đề án triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học có khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống; ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KH&CN; tăng cường liên kết tổ chức KH&CN với trường đại học, DN để gắn kết quả nghiên cứu với đào tạo và sản xuất kinh doanh…

Tin Mai Hoàng , ảnh Lê Tuấn

Các tin bài khác