Quay lại

Sở KH&CN tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 04/12/2019, 09:17 AM | Lượt xem : 394

Ngày 28/11, Đảng ủy Sở KH&CN tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/ 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản có liên quan. Báo cáo tại Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trình bày. 

Quang cảnh Hội nghị

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2015-2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 – 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ và xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp ủy đảng trong Khối tổ chức, quan triệt và thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 58-KH/TU; tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội các chi bộ, đảng bộ các cấp gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tin ảnh Tuấn Hà

 

Các tin bài khác