Quay lại

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hoạt động KH&CN

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 05/12/2019, 09:26 AM | Lượt xem : 505

Ngày 28/11 tại TP. Quy Nhơn, Trung tâm Thông tin-Ứng dụng KH&CN (Sở KH&CN)  tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện và phần mềm quản lý sáng kiến cấp cơ sở dành cho các cán bộ làm công tác quản lý khoa học và công nghệ ở các huyện, thị  xã, thành phố.

Cán bộ Trung tâm Thông tin- Ứng dụng KH&CN hướng dẫn cho cán bộ các huyện, thị xã, thành phố

Với mục đích Hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc theo dõi phân bố nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học trong các hoạt động hàng năm của mình, quản lý hoạt động ISO cấp huyện cũng như Hỗ trợ cán bộ chuyên môn của Sở trong việc tổng hợp kịp thời các thông tin liên quan đến việc phân bổ nguồn kinh phí khoa học công nghệ của các huyện, tổng hợp báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện của toàn tỉnh.

Với phần mềm quản lý sáng kiến cấp cơ sở, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở, cập nhật hồ sơ xét sáng kiến và tra cứu kết quả sáng kiến. Hỗ trợ cán bộ chuyên môn của huyện trong việc quản lý, cập nhật thông tin xét duyệt và thống kê, báo cáo kết quả sáng kiến theo tiêu chí lọc theo năm, tháng, đối tượng, lĩnh vực…

Tin ảnh Đức Tuấn

Các tin bài khác