Quay lại

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 08/09/2020, 01:14 AM | Lượt xem : 1518

Ngày 31.08.2020, UBND tỉnh ra quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN Bình Định.

Theo quyết định, có 02 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung là "Công bố sử dụng dấu định lượng" và "Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng". Đi kèm đó, bãi bỏ 02 TTHC là "Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng" và "Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng" đã được công bố tại Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung là nhằm đơn giản hóa các TTHC trong lĩnh vực hoạt động KH&CN.

Cụ thể, thời hạn giải quyết đối với 2 TTHC mới được sửa đổi, bổ sung này bao gồm: thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ là 3 ngày làm việc; thời hạn bổ sung hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gởi thông báo; thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ là 5 ngày làm việc. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - 127 đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Các tin bài khác