Quay lại

Cải cách hành chính đem lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 24/09/2020, 01:43 AM | Lượt xem : 524

Trong 09 tháng đầu năm, công tác Cải cách hành chính (CCHC) của Sở KH&CN được thực hiện tốt, theo đó các nhiệm vụ CCHC đã được triển khai đồng bộ theo Kế hoạch đề ra: Sở đã trình và được UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực hoạt động KH&CN tại Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 21/7/2020, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông cấp tỉnh tại Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 28/7/2020. Công tác ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi văn bản điện tử, giảm các văn bản, giấy tờ hành chính không cần thiết. Công tác kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị luôn được duy trì và thực hiện thường xuyên.

100% hồ sơ TTHC được giải quyết sớm và đúng hạn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở

Trong tiêu chí xét thi đua của ngành có quy định về việc thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính (CCHC). Những mô hình, sáng kiến trong CCHC tiếp tục được triển khai áp dụng rộng rãi trong đơn vị, góp phần mang lại hiệu lực, hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ như: Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh chuyển đổi việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 sang áp dụng TCVN ISO 9001:2015; Giải pháp xử lý tài liệu lưu trữ tồn đọng, tích đống; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ công việc và lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại Văn phòng Sở KH&CN; Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về hoạt động lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Định; Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong việc quản lý tin bài đăng website Sở; Ứng dụng GIS quản lý thông tin cơ sở sử dụng nguồn bức xạ, phóng xạ tỉnh Bình Định...

Sở KH&CN hiện đang thực hiện 62 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc các lĩnh vực: Hoạt động KH&CN; Năng lượng, nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Sở hữu trí tuệ. Tất cả các TTHC đều được công khai theo quy định, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy định TTHC. Các TTHC của Sở được niêm yết công khai tại cơ quan, đơn vị và đăng tải trên website của Sở và website của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại địa chỉ http://skhcn.binhdinh.gov.vn/, http://dichvucong.binhdinh.gov.vn. Các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở đều đã được tiếp nhận và trả kết quả qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và 100% hồ sơ TTHC được giải quyết sớm và đúng hạn.

Sở KH&CN đã hoàn thành kiện toàn các phòng chuyên môn, đơn vị hành chính trực thuộc theo Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy: giảm 02 phòng chuyên môn thuộc Sở; giảm 01 phòng chuyên môn thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập: Thành lập Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN); thành lập Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng vào Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm).

Hiện nay, Sở đã ứng dụng văn phòng điện tử (Idesk) trong công tác quản lý điều hành hoạt động của ngành, do vậy việc xử lý các văn bản đến, văn bản đi của ngành nhanh, kịp thời, chính xác, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm. Sử dụng chữ ký số, có 04 đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước: 99% và có kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành và với Trục liên thông văn bản quốc gia. 100% CCVC&NLĐ làm việc tại Sở được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ và đảm bảo sử dụng hộp thư điện tử công vụ thường xuyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Tin ảnh Lê Tuấn

Các tin bài khác