Quay lại

Đảng bộ Sở KH&CN tổ chức Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 19/06/2020, 08:53 AM | Lượt xem : 1363

Ngày 17/6, Đảng bộ Sở Khoa học & Công nghệ Bình Định đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cho toàn thể đảng viên, quần chúng của Sở.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hà, Phó Bi thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Hà, Phó Bi thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh: Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, mỗi đảng viên, quần chúng liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đảng viên, quần chúng của Sở được xem video GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tin ảnh Lê Tuấn

Các tin bài khác