Công tác thanh tra KH&CN

STT Số quyết định Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 170/QĐ-SKHCN 10/06/2019 QĐ thanh tra về việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN năm 2019 Tải về
2 131/QĐ-SKHCN 02/05/2019 Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân năm 2019 Tải về
3 45/QD-SKHCN 04/03/2019 QĐ-2019-03 thanh tra về TCĐLCL xăng dầu 2019 Tải về
4 316/QD-SKHCN 12/11/2018 Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn xác minh tố cáo Tải về
5 257/QĐ-SKHCN 26/09/2018 V/v thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2018 Tải về
6 205/QĐ SKHCN 15/08/2018 V/v thanh tra chuyên ngành về quản lý,tổ chức thực hiện chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2011 đến nay Tải về
7 145/QĐ-SKHCN 18/06/2018 Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,nhãn hàng hóa và mã vạch đối với sản phẩm,hàng hóa Tải về
8 115/QĐ SKHCN 15/05/2018 Quyết định thanh tra việc kinh doanh xăng dầu năm 2018 QĐ Thanh tra
STT Số kết luận Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 450/KL-SKHCN 01/07/2019 KL thanh tra về việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN năm 2019 Tải về
2 377/KL-SKHCN 03/06/2019 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân năm 2019 Tải về
3 220/KL-SKHCN 03/04/2019 KL-2019-04 thanh tra về TCĐLCL xăng dầu 2019 Tải về
4 761/KL-SKHCN 15/11/2018 Kết luận nội dung tố cáo đói với cửa hàng xăng dầu Sáu vũ Tải về
5 718/KL-SKHCN 02/11/2018 V/v thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu năm 2018 Tải về
6 613/KL SKHCN 28/09/2018 Về quản lý,tổ chức thực hiện chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2011 đến nay Tải về
7 614/KL SKHCN 28/09/2018 V/v thanh tra chuyên ngành về quản lý,tổ chức thực hiện chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2011 đến nay Tải về
8 444/KL-SKHCN 17/07/2018 Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,nhãn hàng hóa và mã vạch đối với sản phẩm,hàng hóa Tải về
9 327/KL SKHCN 11/06/2018 Kết luận thanh tra việc kinh doanh xăng dầu năm 2018 Kết luận Thanh tra
STT Số kế hoạch Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 87/KH SKHCN 18/02/2019 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2019 Tải về
2 131/KH SKHCN 18/10/2018 Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Sở KHCN đến năm 2020 Tải về
3 102/KH SKHCN 14/03/2018 Chương trình kế hoạch công tác phong chống tham nhũng năm 2018 Tải về