Công tác thanh tra KH&CN

STT Số quyết định Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 145/QĐ-SKHCN 18/06/2018 Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,nhãn hàng hóa và mã vạch đối với sản phẩm,hàng hóa Tải về
2 115/QĐ SKHCN 15/05/2018 Quyết định thanh tra việc kinh doanh xăng dầu năm 2018 QĐ Thanh tra
STT Số kết luận Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1 444/KL-SKHCN 17/07/2018 Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,nhãn hàng hóa và mã vạch đối với sản phẩm,hàng hóa Tải về
2 327/KL SKHCN 11/06/2018 Kết luận thanh tra việc kinh doanh xăng dầu năm 2018 Kết luận Thanh tra