Giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chiều ngày (15/6), tại TP. Quy Nhơn, Sở KH&CN tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá trình độ công nghệ, tốc độ đổi mới công nghệ và đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh...

Phát triển làng hoa Bình Lâm theo hướng làng nghề gắn với phát triển du lịch

Ngày (14/6), Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do ThS. Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học“Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ...

Trao giải thưởng cho các nhà khoa học trẻ về toán

Trong khuôn khổ Hội thảo Toán học Việt - Mỹ (VNUS) năm 2019 do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức...

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông giải quyết các thủ tục hành chính

Ngày (12/6), Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của tỉnh...

Hội Thảo tập huấn Điều tra Tiềm lực KH&CN năm 2019

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, tại TPHCM, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức hội thảo tập huấn Điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019.