Thông báo công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh năm 2018 phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng

Ngày đăng : 15/10/2018, 02:48 PM | Lượt xem : 50 Thực hiện theo quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo Quyết định 63/2017/QĐ-UBND. Sở Khoa học và...

Đề tài Ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng bưu chính - viễn thông được xếp loại xuất sắc

Ngày (12/10), Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do ThS. Nguyễn Hữu Hà-Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì, đã tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hệ thống thông...

Hội thảo "Xây dựng đề án Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2025"

Ngày (11/10), Tại TP. Quy Nhơn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo "Xây dựng đề án Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn...

Bình Định: Có 2 trong 8 doanh nghiệp được Bộ Khoa học trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu

Ngày 4/10, sự kiện Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ quốc tế năm 2018 (TechDemo 2018) đã khai mạc tại Cần Thơ với chủ đề Đổi mới công nghệ - Sáng tạo, hội nhập và phát triển. Sự kiện do Bộ...

Tập huấn Phát triển thị trường khoa học và công nghệ - Đổi mới sáng tạo trong quản lý

Sáng ngày (8/10) tại TP. Quy Nhơn, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (Sở KH&CN) tổ chức tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức phát triển thị trường khoa học và công nghệ - Đổi mới sáng tạo...

Luật tố cáo

Ngày đăng : 08/10/2018, 02:36 PM | Lượt xem : 3 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ...