Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày đăng : 11/08/2020, 02:38 AM | Lượt xem : 21 Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và...

10 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ chín (Quốc hội khóa XIV)

Ngày đăng : 10/08/2020, 03:12 AM | Lượt xem : 30 1.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 2.  Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 3.  Luật...