Thiên thời địa lợi cho sự phát triển Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa

Đó là ý kiến của TS. Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị TMA Solutions tại Tọa đàm “Đóng góp của khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” nhân dịp chào mừng Ngày Khoa...

Thủ tướng chỉ thị về phát triển bền vững

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 về phát triển bền vững. Phát triển bền vững là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Chính phủ đã ban...

Nội dung thông tin chỉ đạo, điều hành

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kh&CN của Thủ Tướng chính phủ :File kèm theo Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 Quyết định kiện toàn Ban Biên...

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kh&CN của Thủ Tướng chính phủ

Ngày đăng : 23/05/2019, 10:14 AM | Lượt xem : 7 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kh&CN của Thủ Tướng chính phủ : File kèm theo Các tin bài khác

Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020

Ngày đăng : 23/05/2019, 08:31 AM | Lượt xem : 44 Thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; Quyết định số  229/QĐ-TTg  ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Kết quả bước đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống trên địa bàn thị xã An Nhơn

Chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2019, chúng tôi xin chia sẻ một số kết quả trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy về vai trò của Khoa học và công nghệ đối với...

Đầu tư chiến lược cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ là tiềm năng vô giá của đất nước. Đầu tư cho con người, cho chất xám, cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ là đầu tư chiến lược cho sự thịnh vượng và...

Công tác tuyên giáo với khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của cách mạng khoa học - công nghệ, vai trò của khoa học và công nghệ ngày càng tăng lên trong đời sống xã hội. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định vị trí,...

Cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020.

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH&CN. Ngày (17.5), Sở KH&CN tỉnh Bình Định tổ chức Tọa đàm “Đóng góp của khoa học, công nghệ trong phát triển...