Big data và phát triển chính phủ số

Ngày nay, xu hướng mới trong môi trường chính phủ điện tử chính là big data. Nó được coi là một trong những vấn đề quan trọng nhất do những thách thức về quản lý, chất lượng và quyền riêng tư.

TP.HCM bước đầu gặt hái thành quả từ hoạt động đào tạo nhân lực Quản trị tài sản trí tuệ

Nhờ chủ động quản trị tài sản trí tuệ, doanh nghiệp mở rộng khả năng kết nối thương mại, chuyển giao công nghệ và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Cơ sở dữ liệu KHCN

Cơ sở dữ liệu KHCN CSDL Nhiệm vụ KH&CN Các tổ chức KH&CN Địa chí Đề tài có tính ứng dụng cao Sở Khoa học và Công nghệ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG...

Nội dung cơ sở dữ liệu

CSDL Nhiệm vụ KH&CN Các tổ chức KH&CN Địa chí Đề tài có tính ứng dụng cao Sở Khoa học và Công nghệ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH  ...

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng : 22/10/2020, 08:18 AM | Lượt xem : 43 Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng - Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng - Dự thảo Báo cáo tổng kết...