Quay lại

Xây dựng ý thức tôn trọng, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 12/03/2019, 09:11 AM | Lượt xem : 7506

Ngày (8/3), Sở KH&CN tổ chức nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đảng viên và quần chúng toàn Sở KH&CN, do đồng chí Lê Bình Thanh -Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Bình Định trình bày.

Quang cảnh buổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2019

Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" (1969 - 2019).

Đồng chí Lê Bình Thanh -Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Bình Định trình bày

Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi "dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong". Vì vậy, "đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy". Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương cao đẹp nhất, "đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hi sinh, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ". Trong Di chúc, Bác Hồ căn dặn: sau ngày thắng lợi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng.  Người nhấn mạnh: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập, từng đảng viên, quần chúng liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày.

Tin ảnh Tuấn Khoa

Các tin bài khác