Quay lại

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông giải quyết các thủ tục hành chính

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 14/06/2019, 02:37 PM | Lượt xem : 228

Ngày (12/6), Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của tỉnh và công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC); kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về CCHC; Phan Phi Hổ - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về CCHC. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của tỉnh Bình Định đạt 73,80 điểm, xếp thứ 53/63 tỉnh, thành phố và xếp 8/12 tỉnh, thành phố khu vực các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên. Sở Nội vụ đã công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh. Trong 21, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở Tài chính có chỉ số CCHC cao nhất, đạt 90,60% và Sở Ngoại vụ có chỉ số CCHC thấp nhất, đạt 65,37%, trong đó Sở KH&CN đạt 74,20%. Chỉ số hài lòng về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công đối với 17 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở Tài chính dẫn đầu với chỉ số hài lòng đạt 95,9%, Sở KH&CN là 84,1%

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các cấp, các ngành phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính đã đề ra. Nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, kỷ cương trong thực thi công vụ, khắc phục né tránh, đùn đẩy công việc. Đổi mới phương thức điều hành, cắt giảm các cuộc họp không cần thiết, các hoạt động gặp mặt, kỷ niệm, tham quan mà dành thời gian giải quyết công việc và đi cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông giải quyết các thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những hành vi nhũng nhiễu phiền hà người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức các cơ quan, bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị

Dịp này, hưởng ứng phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã phát động phong trào thi đua với chủ đề "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định thi đua thực hiện văn hóa công sở". Chủ tịch tỉnh kêu gọi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh cùng chung sức đồng lòng, đoàn kết, tự giác thực hiện đạo đức công vụ và văn hóa công sở, cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau, lãnh đạo làm gương, nhân viên học tập, quyết tâm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2109 – 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh, thực hiện hiệu quả việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước; thường xuyên rà soát,  nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tin ảnh Tuấn Khoa

Các tin bài khác