Quay lại

Năm 2019 tốc độ tăng TFP của tỉnh Bình Đinh ước tính là 2,42%

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 21/01/2020, 03:07 PM | Lượt xem : 1686

Chiều ngày 20/1, Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng (Sở KH&CN) phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai tính chỉ số TFP và năng suất lao động của tỉnh năm 2019. TFP –năng suất các yếu tố tổng hợp (như năng suất lao động, năng suất vốn..) là chỉ số quan trọng giúp theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng canh tranh của doanh nghiệp và chất lượng của nên kinh tế. Tăng TFP là yếu tố quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh thế theo hướng bền vững.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH&CN nêu ý nghĩa của việc tính chỉ số TFP, việc tính toán và phân tích các chỉ tiêu năng suất lao động, năng suất vốn…nhằm xác định thực trạng năng suất của địa phương từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Qua báo cáo cho thấy, tốc độ tăng TFP của tỉnh Bình Định ước tính năm 2019 là 2,42% (thấp hơn so với cùng kỳ 0,38%), khi đó tốc độ tăng TFP của toàn quốc là 3,24%; đóng góp của tăng TFP vào GRDP của tỉnh là 36,51%, của toàn quốc là 46,1%. 

Hội nghị cũng đưa ra một số giải pháp nâng cao tăng TFP trên địa bàn tỉnh như: tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tập trung thu hút phát triển công nghệ nguồn gắn với xu hướng cuộc cách mạng công nghệ 4.0; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách ưu đãi về đất đai, thuế…khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tin ảnh Đức Tuấn

Các tin bài khác