Quay lại

Hội thảo giới thiệu bộ chỉ số đổi mới sáng tạo

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 23/08/2019, 08:50 AM | Lượt xem : 350

Ngày (22/8) Sở KH&CN tổ chức Hội thảo giới thiệu bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cho các sở, ban ngành trong tỉnh. Trong 1 ngày diễn ra hội thảo các đại biểu đã được ông Nguyễn Võ Hưng, bà  Nguyễn Thị Phương Mai (Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN) trình bày các chuyên đề: Giới thiệu chung về Đổi mới sáng tạo (ĐMST) và Chỉ số ĐMST toàn cầu; Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện chỉ số ĐMST; Các chỉ số ĐMSTcụ thể liên quan tới các sở, ban, ngành địa phương

Ông Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội thảo

Đổi mới sáng tạo (Innovation) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa. ĐMSTphải có tính mới, mới đối với doanh nghiệp, mới đối với thị trường và mới đối với thế giới hệ.Hệ thống đổi mới sáng tạo coi ĐMSTlà trung tâm, là kết quả của học hỏi mang tính tương tác, qua tích lũy, xây dựng năng lực chuyên môn, qua học hỏi dựa trên khoa học, dựa trên kinh nghiệm. Hệ thống ĐMST gồm Hệ thống ĐMST quốc gia, vùng và Hệ thống ĐMST ngành.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Trưởng ban Chích sách ĐMST (Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN) trình bày chuyên đề

Báo cao về Chỉ số ĐMST toàn cầu (Global Innovation Index GII) ngày càng được xem là động lực trọng yếu của tăng trưởng và nền kinh tế vững chắc,  không chỉ đo ĐMSTtheo một chiều mà đa chiều, theo hệ thống, nắm bắt ĐMSTở các nền kinh tế phát triển và mới nổi, Báo cáo GII  nắm bắt được sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách với một khung chỉ số hợp lý, cung cấp "công cụ cho cho hành động". Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2019 xếp thứ 42/129 quốc gia/ nền kinhtế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lê Công Nhường, Giám đốcSở KH&CN: Nhằm hiểu rõ hơn về Bộ chỉ số ĐMSTvà phương pháp tính đối với chỉ số trong Bộ chỉ số ĐMST để có thể áp dụng cho địa phương góp phần hoàn thiện các chỉ tiêu do Chính phủ đề ra, với mục tiêu tiếp tục cải thiện chỉ số ĐMST, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, nâng xếp hạng ĐMSTlên 5 đến 7 bậc.

Bà Nguyễn Thị Phương Mai (Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN) trình bày các chuyên đề

Với các địa phương cần nghiên cứu thực trạng (số liệu, kết quả), ý nghĩa của chỉ sốĐMST; Xây dựng kế hoạch/chương trình hành động cụ thể để cải thiện các chỉ số; Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện các chỉ số do Chính phủ phân công; Phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong việc cung cấp thông tin, số liệu và thực hiện các biện pháp cải thiện các chỉ số có liên quan.

Tin ảnh Lê Tuấn

Các tin bài khác