Quay lại

Đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 11/09/2019, 02:53 PM | Lượt xem : 380

Ngày (9/9), tại trường Đại học Quy Nhơn, trong khuôn khổ Dự án Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ khu vực Bắc Bộ và miền Trung đã khai mạc khóa học Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quy Nhơn tổ chức dành cho giảng viên khối kinh tế-tài chính và các cán bộ làm về Sở hữu trí tuệ tại các sở, ban, ngành.

Quang cảnh Khóa đạo tạo

Các học viên đã được các giảng viên đến từ Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội như PGS. TS Nguyễn Thị Quế Anh, TS. Hà Thị Nguyệt Thu,TS. Đỗ Giang Nam trình bày các chuyên đề: Tổng quan về quyền Sở hữu trí tuệ và nhận diện trong lĩnh vực kinh tế-tài chính; Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ; Quyền Sở hữu trí tuệ với phát triển thương hiệu. 

Giảng viên đến từ Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thương hiệu làquyền Sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và tên thương mại. Thương hiệu là tổng tất cả các yêu tố tình cảm, thái độc và nhận thức liên quan đến các đặc tính hữu hình và vô hình của một doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ. Sở hữu trí tuệ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, FDI, tăng phúc lợi xã hội; Khuyến khích các hoạt động hợp tác nghiên cứu; Tài sản trí tuệ tham gia và các giao dịch cấp vốn, liên doanh, các hình thức tạo nguồn thu khác; Đa dạng hóa các hình thức hợp tác, các loại hình kinh doanh và chuyển giao công nghệ.

Tin ảnh Tuấn Khoa

Các tin bài khác