Hỏi đáp Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi :6 Đặt câu hỏi
Tìm theo Tìm
Người gửi: Nguyễn Tấn Anh Ngày gửi : 01-07-2018 - 15:34
Câu hỏi :Kính gửi các phòng ban của sở KH-CN của tỉnh. Vừa qua (2017) tôi đã tốt nghiệp khóa đào tạo thạc sĩ Hóa học theo hình thức kinh phí tự túc. Vậy tôi có được hưởng chế độ thu hút nhân lực trình độ cao của tỉnh không. Trân trọng./.
Xem chi tiết
Trả lời :Sở Khoa học và Công nghệ xin trả lời như sau:
Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1310/UBND-VX về việc thực hiện chế độ khuyến khích nhân lực có trình độ cao. Tại Văn bản này có quy định như sau: Đồng ý thực hiện chế độ khuyến khích phát triển nhân lực có trình độ cao theo quy định tại Quyết định 27/2007/QĐ-UBND đối với nhân lực có trình độ cao trước ngày 01/01/2016 nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học và Quyết định 45/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 về việc ban hành quy định một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ trình độ cao tỉnh Bình Định. Tức là yêu cầu phải có quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền.
Như vậy, trường hợp của anh không thuộc đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích của tỉnh.
Trân trọng!
Người gửi: Nguyễn Minh Cường Ngày gửi : 19-05-2018 - 10:49
Câu hỏi :Kính gửi: Sở KH&CN tỉnh Bình Định
Xin Sở KH&CN cho tôi hỏi: Đề tài sáng kiến của tôi được sở KH&CN Bình Định chứng nhận theo Quyết định số 138/QĐ-HĐSK ngày 29/9/2017 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh. Vậy đề tài sáng kiến của tôi được bảo lưu mấy năm ? Và tính từ năm học nào ?
     Rất mong Sở KH&CN giải đáp giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn !
Xem chi tiết
Trả lời :Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định, chức năng của Hội đồng: Tổ chức xét, đánh giá và công nhận sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) có phạm vi ảnh hưởng đối với tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước. Hiện nay, theo quy định pháp luật về Sáng kiến không có quy định về thời hạn bảo lưu đối với một sáng kiến sau khi được công nhận. Do đó, trong thẩm quyền của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định, đối với các sáng kiến đã được Hội đồng xem xét và công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh sẽ làm căn cứ để xét các danh hiệu thi đua cho các cá nhân là tác giả (hoặc đồng tác giả) sáng kiến tại thời điểm được công nhận.
Người gửi: Nguyễn thị Trà Ngày gửi : 15-05-2018 - 10:57
Câu hỏi :Kính gửi: Sở khoa học và công nghệ Bình Định
Tháng 4 năm 2017, mình có nộp hồ sơ để hưởng chính sách thu hút với nhân lực trình độ cao nhưng đến nay chưa thấy thông tin gì ! Cho Mình hỏi là chính sách thu hút đối với nhân lực trình độ cao khi nào sẽ thực hiện đối với những trường hợp đã nộp và kiểm tra hồ sơ như mình !
Mình xin cám ơn !
Xem chi tiết
Trả lời :Đề nghị chị cung cấp thông tin cụ thể về cá nhân đề nghị: cơ quan công tác, số bằng, ngày cấp bằng, chuyên ngành đào tạo. Để có sơ sở kiểm tra thông tin và trả lời cho chị. 
Trân trọng
Người gửi: NGÔ NGỌC VƯƠNG Ngày gửi : 10-05-2018 - 08:43
Câu hỏi :Bên sản phẩm chúng tôi là ứng dụng trên nền tảng điện thoại, web ( như zalo, facebook). và các mã code, lập trình, mã nguồn tự viết và sản xuất. Không biết có đăng ký sở hữu trí tuệ được không . Và muốn đăng ký thì tại sở KHCN Bình Định mình có đăng ký được không cũng như các thủ tục, hồ sơ cần những gì.
Rất mong nhận được phản hồi từ phía sở.
Xem chi tiết
Trả lời :Theo nội dung câu hỏi của bạn thì sản phẩm của bạn được xem như một chương trình máy tính. Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) quy định: “Chương trình máy tính được hiểu là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể. Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy”. Do đó, sản phẩm của bạn có thể được bảo hộ dưới hình thức quyền tác giả đối với chương trình máy tính. Cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan là Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Để được bảo hộ quyền tác giả, bạn có thể nộp đơn đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính tại Cục Bản quyền tác giả hoặc Sở Văn hóa và Thể thao của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định không thụ lý hồ sơ đăng ký quyền tác giả, tuy nhiên Sở có thể tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ bảo hộ quyền tác giả cho bạn.
Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:
a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo mẫu quy định. Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung chương trình máy tính; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
b) 02 bản sao chương trình máy tính (01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký);
c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Người gửi: Nguyễn Thành Thảo Ngày gửi : 27-04-2018 - 14:08
Câu hỏi :Kính gửi: Các phòng ban Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Bình Định
Tôi tên: Nguyễn Thành Thảo
Sinh ngày 16/02/1976. SCMND: 211485540.  SĐT 0974348862 
Tôi hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong - Huyện Tây Sơn - tỉnh Bình Định. 
Vừa qua tôi được đi học và đã tốt nghiệp xong lớp Thạc sĩ Y học Chuyên ngành Ký sinh trùng Y học, có Quyết định cử đi học của Bệnh viện và Của Sở Y tế Bình Định cử đi học. 
Vậy xin hỏi Tôi có được hưởng chế độ theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định không ạ ? 
Xin cảm ơn ạ ! 
Mong sớm được nhận hồi âm của các Phòng ban SKH&CN. 
Xin chân thành cảm ơn !

. (SĐT của tôi 0974348862. Nguyễn Thành Thảo.)
Xem chi tiết
Trả lời :Trả lời câu hỏi của Anh Nguyễn Thành Thảo (0974.348862) – Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong, huyện Tây Sơn như sau:
Theo Điều 15, Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021, Sở Khoa học và Công nghệ không phải là cơ quan thực hiện chính sách này, đề nghị Anh liên hệ các Cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Điều 15 nêu trên để được hướng dẫn cụ thể.