Hỏi đáp Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi :16 Đặt câu hỏi
Tìm theo Tìm
Người gửi: Nguyễn Xuân Hòa Ngày gửi : 16-03-2020 - 13:54
Câu hỏi :Vừa qua tôi có nộp hồ sơ xin công nhận sáng kiến cải tiến cấp tỉnh.
Khi vào Wedsite của Sở khoa học công nghệ để xem mình Sáng kiến mình có được công nhận hay không nhưng không biết phải vào thư mục nào. Vậy xin hỏi tôi muốn biết sáng kiến mình có được công nhận không thì vào thư mục nào. ( sáng kiến tôi nộp ngày 27.2.2020. xin chân thành cảm ơn !
Xem chi tiết
Trả lời :Hiện nay, Sở đang chỉnh sửa một số giao diện trên Trang thông tin điện tử của Sở nên các dữ liệu liên quan đến kết quả xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến chưa được cập nhật đầy đủ. Đối với sáng kiến của anh, hiện tại Bộ phận chuyên môn đang tổng hợp đề trình Tổ tư vấn chuyên môn rà soát nội dung, sau đó trình Hội đồng Sáng kiến tỉnh xem xét. Do đó, khi có kết quả, Sở sẽ thông báo đến từng đơn vị có cá nhân đăng ký. Thời gian có kết quả xét công nhận dự kiến vào đầu tháng 5/2020.  
- Nếu anh cần thông tin chi tiết hơn vui lòng liên hệ
Phòng Quản lý công nghệ và SHTT, số điện thoại
0256.3523621 để được cung cấp thêm.
Người gửi: Nguyễn Xuân Hòa Ngày gửi : 25-12-2019 - 10:43
Câu hỏi :Tội đã làm sáng kiến cải tiến cấp đơn vị và được Sở Y tế công nhận.
Vậy khi Tôi làm đề nghị cấp tỉnh công nhận thì phải làm các mẫu như thế nào.
Nếu được xin gửi giúp các mẫu theo địa chỉ email: hoabeh@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn
Xem chi tiết
Trả lời :Ngày 11/11/2019, Sở KH&CN đã ban hành Công văn số 838/SKHCN-CN thông báo chung cho toàn tỉnh. Đồng thời phòng chuyên môn đã chuyển các thông tin cho anh qua địa chỉ email do anh cung cấp.
Người gửi: Huỳnh Xuân Phụng Ngày gửi : 04-12-2019 - 09:21
Câu hỏi :Kính gởi sở khoa học công nghệ,
Tôi là người Bình Định và là tiến sĩ về khoa học máy tính. Tôi có mong muốn được đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của tỉnh. Tôi muốn hỏi tỉnh có thông báo đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học không? và làm sao để tôi nhận được thông báo?
Xin chân thành cám ơn.
Xem chi tiết
Trả lời :Xin trả lời anh Huỳnh Xuân Phụng như sau:

Hằng năm, khoảng tháng 2 thì Sở Khoa học và Công nghệ đều có thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh cho năm tiếp theo. Thông tin thông báo được đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tại địa chỉ: http://skhcn.binhdinh.gov.vn. Anh quan tâm, muốn đóng góp cống hiến cho quê hương, anh có thể theo dõi thông báo trên website nêu trên để kịp thời đề xuất thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh.
Trân trọng!
Người gửi: Lê Văn An Ngày gửi : 05-08-2019 - 15:28
Câu hỏi :Tôi đang công tác tại Lữ đoàn PK 573 trực thuộc Quân khu 5. Vị trí đóng quân của đơn vị tại Khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện nay tôi đã hình thành và hoàn thiện xong một số ý tưởng về lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên đơn vị kinh phí dành cho công tác KHCN&MT không có. Vậy cho tôi hỏi, trong trường hợp của tôi có thể xin kinh phí của Sở KHCN tỉnh nhà không?
Xem chi tiết
Trả lời :Trả lời câu hỏi của Ông Lê Văn An - Lữ đoàn Phòng không 573
Sở Khoa học và Công nghệ xin trả lời như sau:
- Căn cứ Điều 6, 7, 8 của Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND), cụ thể như sau:
- Điều 6. Điều kiện để tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ
1. Tổ chức chủ trì phải có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực KH&CN của đề tài, đủ điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật và đã đăng ký hoạt động KH&CN theo Điều 11 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN. Mỗi tổ chức được phép đồng thời chủ trì nhiều đề tài phù hợp với lĩnh vực hoạt động của mình.
2. Cá nhân làm chủ nhiệm đề tài phải có chuyên môn cùng lĩnh vực KH&CN mà mình đăng ký. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia làm chủ nhiệm cho một đề tài trong năm kế hoạch. Mỗi đề tài trong trường hợp đặc biệt có thể tối đa 02 đồng chủ nhiệm.
3. Các tổ chức, cá nhân không được tham gia chủ trì nhiệm vụ KH&CN nếu vi phạm các quy định sau:
a) Chưa nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN quá hạn, chưa nộp đủ kinh phí thu hồi của nhiệm vụ KH& CN (nếu có);
b) Trường hợp nhiệm vụ KH&CN đánh giá xếp loại “Không đạt” do hồ sơ tài liệu không trung thực, sao chép kết quả nghiên cứu của người khác trái quy định pháp luật thì cá nhân làm chủ nhiệm sẽ không được tham gia làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời hạn 03 năm tiếp theo và bị xử lý về vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN.
- Điều 7. Căn cứ xây dựng đề xuất đặt hàng
1. Định hướng phát triển KH&CN; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kế hoạch phát triển của ngành.
2. Các yêu cầu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước của tỉnh.
3. Theo nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh.
4. Từ các nội dung hợp tác về KH&CN trong nước và quốc tế.
- Điều 8. Nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng
1. Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.
2. Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ KH&CN cụ thể sau đây:
a) Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi tỉnh;
b) Giải quyết các vấn đề KH&CN trong phạm vi tỉnh;
c) Có sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN của tỉnh.
- Vì anh chưa nói rõ về đơn vị anh đang công tác, ý tưởng về lĩnh vực an ninh, quốc phòng mà anh đang định thực hiện có đảm bảo yêu cầu tại Điều 6, 7, 8 nói trên hay không? Bên cạnh đó tại Điều 15 của Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND quy định về Trình tự xác định nhiệm vụ KH&CN, thì việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định nếu được Hội đồng KH&CN cấp tỉnh thông qua. Như vậy, việc anh hỏi có thể xin kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phụ thuộc vào đề xuất của anh có được Hội đồng KH&CN tỉnh thông qua hay không.
- Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh mời anh liên hệ đến:
Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định
Số 208, Diên Hồng, TP. Quy Nhơn - Bình Định.
Trân trọng!
Người gửi: Phạm Linh Ngày gửi : 11-05-2019 - 20:50
Câu hỏi :Kình gửi Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bình ĐỊnh,
Năm 2018 em có tham gia kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Định tại Sở KHCN, cho em hỏi em muốn xem kết quả thì có thể xem ở đâu ạ? 
Em xin cảm ơn.
Xem chi tiết
Trả lời :Bạn liên hệ với Sở Nội vụ để biết thông tin.