• Vá tim bằng in 3D

    Xuất bản :2017-04-14 00:00:00.0

    Các nhà nghiên cứu kỹ thuật y sinh do Đại học Minnesota dẫn đầu đã tạo ra được một miếng vá 3D, có khả...