• Xuất bản :2019-12-26 11:19:00.0

 • Xuất bản :2019-12-26 11:19:00.0

 • Xuất bản :2019-12-26 11:19:00.0

 • Xuất bản :2019-12-26 11:19:00.0

 • Xuất bản :2019-12-26 11:19:00.0

 • Xuất bản :2019-12-26 11:19:00.0

 • Xuất bản :2019-12-26 11:19:00.0

 • Xuất bản :2019-12-26 11:19:00.0

 • Xuất bản :2019-12-26 11:19:00.0

 • Bãi cọc Cao Quỳ: Cần thêm bằng chứng liên hệ với chiến trận Bạch Đằng

  Xuất bản :2019-12-26 09:21:00.0

  Cuộc phát hiện bãi cọc gỗ tại cánh đồng Cao Quỳ, Thủy Nguyên, Hải Phòng (công bố hôm 19/12) vừa qua sẽ tiếp tục bổ sung giả thuyết cho những tranh luận đang có về bãi cọc Bạch Đằng và chiến trận Bạch Đằng (1288), theo các nhà nghiên cứu.