Nghiên cứu - Trao đổi
 • Sửa đổi chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

  Xuất bản :2018-08-07 00:00:00.0

  Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 2465/QĐ-SHTT về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16/8/2016 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ.

 • Cục Sở hữu trí tuệ kỷ niệm 36 năm thành lập

  Xuất bản :2018-07-29 00:00:00.0

  Ngày 28/7/2018, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm thành lập 29/7/1982 - 29/7/2018 . Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ KH và CN , ông Trần Việt Thanh - nguyên Thứ trưởng Bộ KH và CN, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH và CN, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ SHTT qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ công chức đã và đang công tác tại Cục.

 • Sở hữu công nghiệp với những đổi mới trong hệ thống

  Xuất bản :2018-07-25 00:00:00.0

  Trong quá trình áp dụng pháp luật SHTT còn có những vấn đề phát sinh, Cục SHTT và Hội SHTT đã cùng phối hợp trao đổi, giải quyết và có các đề xuất để sửa đổi, bổ sung quy định

 • Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào

  Xuất bản :2018-07-23 00:00:00.0

  Trúc sào và chiếu trúc sào Cao Bằng là sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu và người tiêu dùng ưa chuộng nhờ có đặc tính khác biệt.

 • “Bước nhảy” quan trọng trong công tác truyền thông phổ biến kiến thức

  Xuất bản :2018-07-19 00:00:00.0

  Truyền thông phổ biến kiến thức là một nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp (Liên hiệp Hội).

 • Hội Cầu đường Việt Nam phát triển không ngừng

  Xuất bản :2018-07-16 00:00:00.0

  Được thành lập từ năm 1987, đến nay Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam đã không ngừng phát triển, hiện Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã có 95 tổ chức thành viên, bao gồm 41 Hội thành viên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 20 tổ chức Hội cơ sở, Chi hội ở các cơ quan, đơn vị Trung ương, 29 Hội viên tập thể và 5 đơn vị trực thuộc (Viện, Tạp chí, Trung tâm...),. với số lượng gần 10.000 hội viên. Các công trình giao thông lớn của đất nước đều có sự tham gia và đóng góp có hiệu quả của tập thể hội viên của Hội.

 • Hội Nghề cá Việt Nam kiến nghị về khai thác xa bờ

  Xuất bản :2018-07-11 00:00:00.0

 • Liên hiệp Hội Khánh Hòa 30 năm phát triển

  Xuất bản :2018-07-10 00:00:00.0

 • Ghi nhận từ mô hình Liên hiệp Hội cấp huyện tại Hà Tĩnh

  Xuất bản :2018-07-03 00:00:00.0

  Năm 2002, khi cả nước chỉ mới có 35 tỉnh thành trong cả nước thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) thì tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Liên hiệp Hội tại 11/11 huyện, thị. Như vậy, Hà Tĩnh đã góp phần không nhỏ vào công tác đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống tại địa phương.

 • Chủ thể cung cấp và tiếp cận thông tin cần mở rộng

  Xuất bản :2018-06-29 00:00:00.0

  Tiếp cận thông tin sẽ có tác dụng giúp cho người dân trong việc nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin và quyền tiếp cận thông tin trong đời sống thường nhật của người dân, để mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng như nhau trong việc tìm kiếm hạnh phúc của họ trong các nguồn thông tin khác nhau chứa đựng trong các cơ quan nhà nước, trừ những thông tin liên quan đến bí mật quốc gia.