Nghiên cứu - Trao đổi
 • Quá trình chuyển đổi năng lượng ở Đức và những bài học giá trị cho chuyển đổi năng lượng ở các quốc gia đang phát triển

  Xuất bản :2018-11-25 00:00:00.0

  Tháng 10 năm 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có chuyến thăm và làm việc với các đối tác ở Cộng hòa Liên Bang Đức nhằm học tập và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức mạng lưới/ tổ chức ô hoạt động trong lĩnh vực môi trường, bảo vệ khí hậu. Trong số các chủ đề trao đổi, Đoàn đã được tìm hiểu về lịch sử hình thành và những thành tựu của quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra tại Đức 30 năm qua và xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu trong thời gian tới.

 • Nhiều tập đoàn, DN lớn đã quan tâm tới bảo hộ, quản trị và phát triển TSTT

  Xuất bản :2018-11-25 00:00:00.0

  Kết quả đề xuất dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ cho thấy ngành khoa học và công nghệ nói chung và SHTT nói riêng đang từng bước khẳng định vai trò và vị thế quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội

 • Nâng cao hiệu quả hoat động SHTT đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập

  Xuất bản :2018-11-23 00:00:00.0

  Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, sở hữu trí tuệ SHTT ngày càng trở thành một trong những công cụ được sử dụng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam; do vậy, cần nâng cao hiệu quả của hoạt động sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay để tranh thủ được thời cơ cũng như giải quyết được những thách thức trong quá trình phát triển và hội nhập.

 • Sở hữu trí tuệ, chắp cánh thương hiệu nông sản Việt

  Xuất bản :2018-11-17 00:00:00.0

  Thương hiệu tập thể mang chỉ dẫn địa lý sẽ rất khó phát triển được nếu thiếu sự tham gia và quan tâm của chính quyền địa phương. Vì vậy, vai trò của chính quyền địa phương trong định hướng quy hoạch, hỗ trợ quản lý và kiểm soát, cung cấp thông tin và định hướng xúc tiến thương mại sẽ là cực kỳ quan trọng để phát triển thương hiệu tập thể mang chỉ dẫn địa lý và phát triển thương mại các đặc sản địa phương nói chung và chỉ dẫn địa lý nói riêng.

 • Liên hiệp Hội Bình Định -05 năm chặng đường nhìn lại

  Xuất bản :2018-11-16 00:00:00.0

  Nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ 2013-2018 đã qua, Liên hiệp các Hội KH và KT Bình Định (Liên hiệp Hội-LHH) ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội, là mái nhà chung tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam; Liên hiệp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật và đạt được nhiều kết quả khả quan.

 • Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho thịt Dê Ninh Bình

  Xuất bản :2018-11-16 00:00:00.0

  Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH và CN đã ban hành Quyết định số 2165/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00067 cho sản phẩm thịt dê Ninh Bình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý này.

 • Thuận lợi và khó khăn cho phát triển mô hình kinh tế xanh ở Việt Nam

  Xuất bản :2018-11-15 00:00:00.0

  Qua hơn 20 năm thế giới thực hiện phát triển bền vững, mặc dù kinh tế đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong nhiều thập kỷ qua (tăng trưởng gấp 4 lần) và đem lại lợi ích cho hàng trăm triệu người nhưng lại đang đứng trước những thách thức lớn chưa từng có.

 • Chương trình 68 giai đoạn 3: tăng giá trị thương mại của sản phẩm

  Xuất bản :2018-11-15 00:00:00.0

  Chương trình đã hỗ trợ đăng ký bảo hộ, áp dụng thực tiễn cho 72 sáng chế; tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho 109 đặc sản địa phương mang địa danh; tập huấn về sở hữu trí tuệ cho hơn 30.000 lượt người...

 • Suy nghĩ về tự chủ đại học ở nước ta

  Xuất bản :2018-11-14 00:00:00.0

  Tự chủ đại học là lĩnh vực mà giới nghiên cứu học thuật các nước đã bàn nhiều ngay từ những năm 70 của thế kỷ XX. Họ quan niệm tự chủ là thuộc tính của đại học, có thế đại học mới có cơ hội phát triển.

 • Suy nghĩ về tự chủ đại học ở nước ta

  Xuất bản :2018-11-14 00:00:00.0

  Tự chủ đại học là lĩnh vực mà giới nghiên cứu học thuật các nước đã bàn nhiều ngay từ những năm 70 của thế kỷ XX. Họ quan niệm tự chủ là thuộc tính của đại học, có thế đại học mới có cơ hội phát triển.