Nghiên cứu - Trao đổi
 • Chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018: “sáng tạo cho cuộc sống ngày ngày”

  Xuất bản :2019-04-24 00:00:00.0

  Sau vòng chấm sơ khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018, ngày 23/4/2019, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng chế 2018 đã tổ chức chấm 10 giải pháp thuộc các lĩnh vực cơ khí, điện tử, hóa dược, y dược và môi trường vào Vòng thi chung khảo để Hội đồng giám khảo đánh giá và lựa chọn ra giải pháp xứng đáng nhất để trao giải.

 • Sinh viên Việt chế tạo dung dịch giữ nông sản tươi hơn 10 ngày

  Xuất bản :2019-04-23 00:00:00.0

  Nghiên cứu được đánh giá cao trong bối cảnh nông sản Việt Nam bị thất thoát nhiều sau thu hoạch và các chất bảo quản hóa học có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

 • Tiền Giang Kinh nghiệm qua 3 lần tham dự giải thưởng Vifotec

  Xuất bản :2019-04-18 00:00:00.0

  Qua 3 lần tham dự Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (2016-2018), Tiền Giang có 5 công trình được trao giải, bao gồm 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

 • Đưa sản phẩm được bảo hộ SHTT thành thế mạnh địa phương

  Xuất bản :2019-04-12 00:00:00.0

 • Sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của địa phương

  Xuất bản :2019-04-11 00:00:00.0

  Sở hữu trí tuệ SHTT đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội bởi chính những giá trị mà tài sản trí tuệ mang lại. Lồng ghép nội dung về SHTT trong kế hoạch phát triển của địa phương sẽ là giải pháp giúp gia tăng giá trị của tài sản vô hình này.

 • Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi Một số vấn đề lớn cần xin ý kiến

  Xuất bản :2019-04-08 00:00:00.0

  Những vấn đề nổi bật dự kiến tiếp thu và tiếp tục xin ý kiến để chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), ông Nguyễn Minh Thuyết - Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực – chia sẻ tại Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) ngày 5/4 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

 • Sắp diễn ra Tuần lễ Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam

  Xuất bản :2019-03-29 00:00:00.0

  Hanoi AI Week – Tuần lễ Trí tuệ nhân tạo sẽ diễn ra từ ngày 31/3 đến ngày 06/4 tới do rubikAI tổ chức. Hanoi AI Week tập trung vào việc xây dựng diễn đàn dành cho những người yêu trí tuệ nhân tạo AI , nhằm chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua những hoạt động trực tuyến, workshop chuyên sâu, Cuộc thi AI và Đêm kết nối cộng đồng.

 • Việt Nam tham dự Cuộc họp lần thứ 58 Nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN

  Xuất bản :2019-03-27 00:00:00.0

  Từ ngày 25 đến ngày 29/3/2019, tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 58 Nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN AWGIPC 58 và các sự kiện liên quan

 • 36 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội xứng đáng là địa chỉ đỏ của đội ngũ trí thức nước nhà

  Xuất bản :2019-03-26 00:00:00.0

  Ở nước ta, trước cách mạng tháng Tám năm 1945 và trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đã có nhiều hội như: Thanh niên cách mạng đồng chí hội, Nông hội đỏ, Công hội đỏ, Hội Phụ nữ cứu quốc, Đoàn Thanh niên cứu quốc, Hội Văn hóa cứu quốc,... được thành lập để tập hợp quần chúng tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.

 • Hội Thư viện Việt Nam Không ngừng đổi mới cả về lượng lẫn về chất

  Xuất bản :2019-01-17 00:00:00.0

  Hội Thư viện Việt Nam được thành lập từ năm 2006, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Những năm gần đây, Hội đã có nhiều kết quả hoạt động khá tiêu biểu, đạt được một số kết quả tốt trong việc thúc đẩy công tác thư viện và nâng cao văn hóa đọc ở Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển. Đặc biệt, Hội đã tích cực, thường xuyên tham gia các hoạt động truyên thông - phổ biến kiến thức KHKT và tư vấn, phản biện và giám định xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội) trên các diễn đàn của Liên hiệp Hội Việt Nam cũng như trong pham vi cả nước.