Nghiên cứu - Trao đổi
 • Ứng dụng IoT - Đổi mới tư duy nhà nông

  Xuất bản :2018-12-13 00:00:00.0

  Thế giới đang đổi thay từng ngày từ những gì mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, đó là sự ra đời của một loạt công nghệ mới, nổi bật là những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot,…và đặc biệt là Interner vạn vật, là mạng lưới các thiết bị kết nối Internet (Interner of Thing, viết tắt là IoT).

 • Ứng dụng IoT - Đổi mới tư duy nhà nông

  Xuất bản :2018-12-13 00:00:00.0

  Thế giới đang đổi thay từng ngày từ những gì mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, đó là sự ra đời của một loạt công nghệ mới, nổi bật là những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot,…và đặc biệt là Interner vạn vật, là mạng lưới các thiết bị kết nối Internet (Interner of Thing, viết tắt là IoT).

 • Ứng dụng IoT - Đổi mới tư duy nhà nông

  Xuất bản :2018-12-13 00:00:00.0

  Thế giới đang đổi thay từng ngày từ những gì mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, đó là sự ra đời của một loạt công nghệ mới, nổi bật là những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot,…và đặc biệt là Interner vạn vật, là mạng lưới các thiết bị kết nối Internet (Interner of Thing, viết tắt là IoT).

 • Thúc đẩy sở hữu trí tuệ trong các trường đại học

  Xuất bản :2018-12-12 00:00:00.0

  Đối với nhiều trường đại học lớn trên thế giới, hoạt động sở hữu trí tuệ SHTT đã và đang được triển khai thường xuyên, một số trường đại học đã đưa SHTT vào giảng dạy, thậm chí có đào tạo chuyên ngành SHTT ở bậc sau đại học.

 • Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Xuất bản :2018-12-07 00:00:00.0

  Vấn đề quản trị tài sản trí tuệ thực sự trở thành một nhu cầu hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu ở nước ta hiện nay.

 • Tăng cường khả năng quản lý, thúc đẩy hoạt động SHTT trong viện nghiên cứu, trường đại học

  Xuất bản :2018-12-06 00:00:00.0

  Ngày 06/12, tại Hà Nội, Cục SHTT, Bộ KH và CN tổ chức Hội thảo “Tăng cường khả năng quản lý, thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong viện nghiên cứu, trường đại học”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

 • Tăng cường khả năng quản lý, thúc đẩy hoạt động SHTT trong viện nghiên cứu, trường đại học

  Xuất bản :2018-12-06 00:00:00.0

  Ngày 06/12, tại Hà Nội, Cục SHTT, Bộ KH và CN tổ chức Hội thảo “Tăng cường khả năng quản lý, thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong viện nghiên cứu, trường đại học”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

 • Tăng cường khả năng quản lý, thúc đẩy hoạt động SHTT trong viện nghiên cứu, trường đại học

  Xuất bản :2018-12-06 00:00:00.0

  Ngày 06/12, tại Hà Nội, Cục SHTT, Bộ KH và CN tổ chức Hội thảo “Tăng cường khả năng quản lý, thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong viện nghiên cứu, trường đại học”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

 • Các nhà khoa học vẫn còn “thờ ơ” với bảo hộ sáng chế cho sản phẩm nghiên cứu

  Xuất bản :2018-12-06 00:00:00.0

  Mặc dù nhận thức về SHTT trong các viện/trường hai năm trở lại đây được gia tăng rõ rệt nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, việc xác lập quyền bảo hộ sáng chế cho các sản phẩm nghiên cứu khoa học chưa được nhận thức một cách đầy đủ.

 • Trí thức Khoa học Công nghệ tỉnh Hải Dương với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Xuất bản :2018-12-04 00:00:00.0

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rất nhanh đòi hỏi tính sáng tạo, chủ động của các nhà quản lý, nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp. Để bắt được “chuyến tàu 4.0” này, những trí thức Hải Dương cần có tâm thế chủ động nhập cuộc, chấp nhận xem xét cái mới, cái khác biệt và chấp nhận sự bài bản, kỷ luật cao.