Nghiên cứu - Trao đổi
 • Sắp diễn ra Tuần lễ Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam

  Xuất bản :2019-03-29 00:00:00.0

  Hanoi AI Week – Tuần lễ Trí tuệ nhân tạo sẽ diễn ra từ ngày 31/3 đến ngày 06/4 tới do rubikAI tổ chức. Hanoi AI Week tập trung vào việc xây dựng diễn đàn dành cho những người yêu trí tuệ nhân tạo AI , nhằm chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua những hoạt động trực tuyến, workshop chuyên sâu, Cuộc thi AI và Đêm kết nối cộng đồng.

 • Việt Nam tham dự Cuộc họp lần thứ 58 Nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN

  Xuất bản :2019-03-27 00:00:00.0

  Từ ngày 25 đến ngày 29/3/2019, tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 58 Nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN AWGIPC 58 và các sự kiện liên quan

 • 36 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội xứng đáng là địa chỉ đỏ của đội ngũ trí thức nước nhà

  Xuất bản :2019-03-26 00:00:00.0

  Ở nước ta, trước cách mạng tháng Tám năm 1945 và trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đã có nhiều hội như: Thanh niên cách mạng đồng chí hội, Nông hội đỏ, Công hội đỏ, Hội Phụ nữ cứu quốc, Đoàn Thanh niên cứu quốc, Hội Văn hóa cứu quốc,... được thành lập để tập hợp quần chúng tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.

 • Hội Thư viện Việt Nam Không ngừng đổi mới cả về lượng lẫn về chất

  Xuất bản :2019-01-17 00:00:00.0

  Hội Thư viện Việt Nam được thành lập từ năm 2006, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Những năm gần đây, Hội đã có nhiều kết quả hoạt động khá tiêu biểu, đạt được một số kết quả tốt trong việc thúc đẩy công tác thư viện và nâng cao văn hóa đọc ở Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển. Đặc biệt, Hội đã tích cực, thường xuyên tham gia các hoạt động truyên thông - phổ biến kiến thức KHKT và tư vấn, phản biện và giám định xã hội (theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội) trên các diễn đàn của Liên hiệp Hội Việt Nam cũng như trong pham vi cả nước.

 • Sáng kiến vì cộng đồng- Nhân rộng và kết nối

  Xuất bản :2018-12-26 00:00:00.0

  Nhiều sáng kiến của các nhà khoa học chuyên và không chuyên đã góp phần tạo ra công nghệ mới, giải pháp mới giúp tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, để những sáng kiến ấy có thể tiếp tục phục vụ thiết thực lợi ích của cộng đồng, rất cần kết nối, đặc biệt là với doanh nghiệp để thực hiện hóa.

 • Phú Yên Liên hiệp Hội - một năm nhìn lại

  Xuất bản :2018-12-24 00:00:00.0

  Năm 2018, năm cuối nhiệm kỳ 4 (2013-2018) của Liên hiệp Hội Phú Yên. Xác định nhiệm vụ là tổ chức của đội ngũ trí thức, năm qua toàn thể lãnh đạo, cán bộ CNV và Hội thành viên đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm để làm tiền đề hoạt động nhiệm kỳ 5 ( 2019-2023) sắp đến.

 • Thi đua khen thưởng – Động lực phát triển Liên hiệp Hội

  Xuất bản :2018-12-23 00:00:00.0

  Trong những năm qua, động lực từ các phong trào Thi đua khen thưởng (TĐKT) đã góp phần cho các Liên hiệp các Hội KH và KT (Liên hiệp Hội) các tỉnh, thành phố trên cả nước ngày một phát triển, khẳng định vị trí vai trò của đội ngũ trí thức trong xã hội.

 • Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp năm 2018 tăng mạnh

  Xuất bản :2018-12-21 00:00:00.0

  Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ KH và CN Phạm Công Tạc nhấn mạnh, do gia tăng lượng đơn nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ SHTT nên cần phải có giải pháp xử lý cụ thể và “đây cũng là thách thức rất lớn đối với Cục SHTT và Bộ KH và CN”.

 • Đa phương tiện - xu thế tất yếu của báo chí hiện nay

  Xuất bản :2018-12-19 00:00:00.0

  Đa phương tiện – cụm từ nay hiện nay không còn xa lạ trong giới báo chí truyền thông, nhất là trong kỷ nguyên hướng đến cách mạng công nghiệp 4.0. Đa phương tiện là truyền thông tin, làm báo bằng nhiều phương tiện, như viết, nghe, nhìn, truyền tin trực tuyến (real time) đem lại sự sống động cũng như thông tin trung thực nhất.

 • Ứng dụng IoT - Đổi mới tư duy nhà nông

  Xuất bản :2018-12-13 00:00:00.0

  Thế giới đang đổi thay từng ngày từ những gì mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, đó là sự ra đời của một loạt công nghệ mới, nổi bật là những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot,…và đặc biệt là Interner vạn vật, là mạng lưới các thiết bị kết nối Internet (Interner of Thing, viết tắt là IoT).