Nghiên cứu - Trao đổi
 • Sở hữu trí tuệ, chắp cánh thương hiệu nông sản Việt

  Xuất bản :2018-11-17 00:00:00.0

  Thương hiệu tập thể mang chỉ dẫn địa lý sẽ rất khó phát triển được nếu thiếu sự tham gia và quan tâm của chính quyền địa phương. Vì vậy, vai trò của chính quyền địa phương trong định hướng quy hoạch, hỗ trợ quản lý và kiểm soát, cung cấp thông tin và định hướng xúc tiến thương mại sẽ là cực kỳ quan trọng để phát triển thương hiệu tập thể mang chỉ dẫn địa lý và phát triển thương mại các đặc sản địa phương nói chung và chỉ dẫn địa lý nói riêng.

 • Liên hiệp Hội Bình Định -05 năm chặng đường nhìn lại

  Xuất bản :2018-11-16 00:00:00.0

  Nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ 2013-2018 đã qua, Liên hiệp các Hội KH và KT Bình Định (Liên hiệp Hội-LHH) ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội, là mái nhà chung tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam; Liên hiệp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật và đạt được nhiều kết quả khả quan.

 • Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho thịt Dê Ninh Bình

  Xuất bản :2018-11-16 00:00:00.0

  Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH và CN đã ban hành Quyết định số 2165/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00067 cho sản phẩm thịt dê Ninh Bình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý này.

 • Thuận lợi và khó khăn cho phát triển mô hình kinh tế xanh ở Việt Nam

  Xuất bản :2018-11-15 00:00:00.0

  Qua hơn 20 năm thế giới thực hiện phát triển bền vững, mặc dù kinh tế đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong nhiều thập kỷ qua (tăng trưởng gấp 4 lần) và đem lại lợi ích cho hàng trăm triệu người nhưng lại đang đứng trước những thách thức lớn chưa từng có.

 • Chương trình 68 giai đoạn 3: tăng giá trị thương mại của sản phẩm

  Xuất bản :2018-11-15 00:00:00.0

  Chương trình đã hỗ trợ đăng ký bảo hộ, áp dụng thực tiễn cho 72 sáng chế; tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho 109 đặc sản địa phương mang địa danh; tập huấn về sở hữu trí tuệ cho hơn 30.000 lượt người...

 • Suy nghĩ về tự chủ đại học ở nước ta

  Xuất bản :2018-11-14 00:00:00.0

  Tự chủ đại học là lĩnh vực mà giới nghiên cứu học thuật các nước đã bàn nhiều ngay từ những năm 70 của thế kỷ XX. Họ quan niệm tự chủ là thuộc tính của đại học, có thế đại học mới có cơ hội phát triển.

 • Suy nghĩ về tự chủ đại học ở nước ta

  Xuất bản :2018-11-14 00:00:00.0

  Tự chủ đại học là lĩnh vực mà giới nghiên cứu học thuật các nước đã bàn nhiều ngay từ những năm 70 của thế kỷ XX. Họ quan niệm tự chủ là thuộc tính của đại học, có thế đại học mới có cơ hội phát triển.

 • Khởi động Dự án triển khai hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp WIPO IPAS

  Xuất bản :2018-11-01 00:00:00.0

  Chiều 1/11, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ KH và CN đã tổ chức Lễ khởi động Dự án triển khai hệ thống quản trị đơn SHCN WIPO IPAS”. Việc triển khai Hệ thống WIPO IPAS tại Cục Sở hữu trí tuệ sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp SHCN ; kết nối hệ thống quản trị đơn của Cục Sở hữu trí tuệ SHTT với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO , tạo thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu với các cơ quan sở hữu trí tuệ khác cũng như việc cung cấp thông tin SHCN cho công chúng.

 • Bồi dưỡng chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho lãnh đạo, cán bộ Sở KH và CN

  Xuất bản :2018-09-12 00:00:00.0

  70 học viên bao gồm lãnh đạo và cán bộ của 34 Sở Khoa học và Công nghệ KH và CN các tỉnh thành phố tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp do Cục SHTT tổ chức ngày 11-14/9/2018, tại Hà Nội. Lớp tập huấn SHCN nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý sở hữu công nghiệp SHCN , đặc biệt là cán bộ chuyên trách của các Sở KH và CN trong cả nước.

 • Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt

  Xuất bản :2018-09-08 00:00:00.0

  Tham gia thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp KDCN sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng đăng ký và bảo hộ KDCN ở gần 70 nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng đăng ký và bảo hộ KDCN ở Việt Nam