Nghiên cứu - Trao đổi
 • Phát triển bền vững phải dung hòa 3 lĩnh vực chính kinh tế - xã hội - môi trường

  Xuất bản :2019-11-21 00:00:00.0

  Như chúng ta đều biết “Phát triển bền vững là sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai... . Nói cách khác, phát triển bền vững phải bảo đảm có sự phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, gìn giữ. Để đạt được điều này, tất cả các thành phần kinh tế - xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội... phải bắt tay nhau thực hiện nhằm mục đích dung hòa 3 lĩnh vực chính: kinh tế - xã hội - môi trường, đó là ý kiến của GS.TS Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động VN cho biết tại hội thảo: Góp ý Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của bộ, ngành và địa phương và Hướng dẫn Giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức

 • Tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ từ - nhìn từ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

  Xuất bản :2019-11-20 00:00:00.0

  Chương trình đã góp phần thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, từng bước nền móng, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ SHTT từ phía các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,…; góp phần khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của ngành KH và CN nói chung, SHTT nói riêng trong đời sống KT-XH.

 • Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên

  Xuất bản :2019-10-15 00:00:00.0

  Đạo đức của một bộ phận học sinh, sinh viên đang xuống cấp đến mức báo động; vẫn còn có hành vi vi phạm pháp luật, sa sút nhân cách,… là một trong những thách thức lớn đối với ngành giáo dục và cả xã hội . Đây là một trong những ý kiến của đại biểu tại Hội thảo Thực trạng đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên – Vấn đề và giải pháp do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Vusta.vn xin gửi tới một số ý kiến của các đại biểu về đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên hiện nay.

 • Sở hữu trí tuệ: Điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc

  Xuất bản :2019-10-12 00:00:00.0

  Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ KH và CN Phạm Công Tạc tại buổi tiếp và làm việc với ông Han-Keun Jung – Trợ lý Bộ trưởng, Trưởng Ban thư ký Hội đồng sở hữu trí tuệ SHTT của Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

 • Sở hữu trí tuệ trở thành công cụ nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế

  Xuất bản :2019-10-10 00:00:00.0

  Sở hữu trí tuệ đã trở thành một trong những công cụ được sử dụng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Nếu không chuẩn bị tốt về sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà.

 • Cách mạng công nghiệp 4.0: Sở hữu trí tuệ dịch chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh?

  Xuất bản :2019-10-09 00:00:00.0

  Để tận dụng cơ hội từ Cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư CMCN 4.0 , mỗi quốc gia cần xác định những tác động của nó đối với từng lĩnh vực, sở hữu trí tuệ SHTT cũng không ngoại lệ.

 • Phát triển điện mặt trời ở Việt Nam

  Xuất bản :2019-09-26 00:00:00.0

  Trong mấy năm nay, điện mặt trời (ĐMT) ở Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc và rất thành công, từ vài năm MW năm 2016 phát triển lên đến khoảng hơn 4.500 MW. Hàng năm ĐMT đã cung cấp gần 8 tỷ kwh cho đất nước. Và cũng nhờ có ĐMT mà trong các mùa hè những năm gần đây đã không còn hiện tượng thiếu điện do các hồ thủy điện cạn, các nhà máy thủy điện phát không đủ công suất, trong lúc đó nhu cầu tiêu thụ điện lại rất cao do chạy điều hòa.

 • “Patent Pool – mô hình liên kết thúc đẩy thương mại hoá sáng chế”

  Xuất bản :2019-09-06 00:00:00.0

  Mô hình giúp tránh những tranh chấp pháp lý về bằng sáng chế, chia sẻ thông tin và các rủi ro liên quan đến phát triển và thương mại hóa sản phẩm, tiết kiệm các chi phí liên quan tới bản quyền trong quá trình thương mại hóa.

 • Khóa đào tạo về nhãn hiệu phi truyền thống

  Xuất bản :2019-09-03 00:00:00.0

  Sáng 30/8, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức khóa đạo tạo về nhãn hiệu phi truyền thống cho các thẩm định viên nhãn hiệu trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ.

 • Khai thác, phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm chủ lực địa phương

  Xuất bản :2019-08-12 00:00:00.0

  Các địa phương cần tiếp tục tập trung vào hoạt động bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ gắn với đặc sản địa phương, đưa SHTT thành công cụ hữu hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển KT-XH, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của địa phương.