Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ mail
Lãnh đạo Sở
TS.Lê Công Nhường Giám đốc 0935268568 nhuonglc@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Nguyễn Hữu Hà Phó Giám đốc Sở 0983459176 hanh@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Trần Đình Chương Phó Giám đốc Sở 0913405509 chuongtd@skhcn.binhdinh.gov.vn
Văn phòng Sở   vp@skhcn.binhdinh.gov.vn
Hồ Thị Thanh Hà Chánh văn phòng 0934930279 hahtt@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS. Trương Ngọc Phong Phó chánh văn phòng  0989268979 phongtn@skhcn.binhdinh.gov.vn
Võ Hoàng Hùng Phó Chánh Văn phòng 0902434170 hungvh@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Hàn Mai Thy Kế toán trưởng 0935364749 thyhm@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Võ Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên 0971382189 hanhvtm@skhcn.binhdinh.gov.vn
Phạm Văn Hảo Lái xe 0907414279 haopv@skhcn.binhdinh.gov.vn
Đỗ Thị Thanh Nhạn Chuyên viên 0968871239 nhandtt@skhcn.binhdinh.gov.vn
Hoàng Thị Bích Thạch Chuyên viên 0966887700 thachhtb@skhcn.binhdinh.gov.vn
Tạ Thị Mỹ Dung Văn thư 0378175409 dungttm@skhcn.binhdinh.gov.vn
Phòng Quản lý Chuyên ngành   qlcng@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Phan Thị Thủy Trưởng  phòng 0914417827 thuypt@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Nguyễn Tiến Nhựt Phó Trưởng phòng 0914243820 nhutnt@skhcn.binhdinh.gov.vn
Ngô Tùng Lộc Chuyên viên 0918730210 locnt@skhcn.binhdinh.gov.vn
Tô Trần Thủy Vân Chuyên viên 0772439489 vanttt@skhcn.binhdinh.gov.vn
Phòng Quản lý khoa học   qlkh@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Phan Thị Bích Hạnh Trưởng phòng 0983242621 hanhptb@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Đào Vũ Nguyên Phó trưởng phòng 0935593797 nguyendv@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Đặng Thị Phương Mai Chuyên viên 0934972407 maidtp@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Trần Đức Mẫn Chuyên viên    
Nguyễn Thái Chuyên viên 0979447001 thain@skhcn.binhdinh.gov.vn
Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ qlcn@skhcn.binhdinh.gov.vn
ThS.Huỳnh Xuân Trường Trưởng phòng 0904570656 truonghx@skhcn.binhdinh.gov.vn
Nguyễn Ngọc Hóa Phó trưởng phòng 0934992706 hoann@skhcn.binhdinh.gov.vn
Nguyễn Quốc Bảo Chuyên viên 0935892301 baonq@skhcn.binhdinh.gov.vn
Hồ Thị Thùy Trinh Chuyên viên 0906714609 trinhhtt@skhcn.binhdinh.gov.vn
Võ Lý Nguyên Bảo Chuyên viên 0982848197 baovln@skhcn.binhdinh.gov.vn
Phòng Thanh Tra   ttra@skhcn.binhdinh.gov.vn
Nguyễn Đức Tài Phó Chánh Thanh tra 0977139024 taind@skhcn.binhdinh.gov.vn
Lê Quốc Hiệp Chuyên viên 0907144445 hieplq@skhcn.binhdinh.gov.vn