Bình Định: Hiệu quả hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu trí thức, nhà khoa học

Xuất bản : 22/05/2020 5:15 CH
Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bình Định (LHH) đã có nhiều hoạt động trong tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong, ngoài tỉnh; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Cụ thể, LHH đã nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên gia, nhà khoa học nhằm thu thập, tổng hợp đầy đủ các thông tin về các chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hiệu quả công tác quản lý, huy động các nhà khoa học góp phần hiệu quả trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội và một số hoạt động khác do LHH triển khai, thực hiện như Hội thi STKT tỉnh, toàn quốc; Cuộc thi dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng; xét chọn danh hiệu trí thức tiêu biểu 2 năm/lần.

Qua phân tích, đánh giá LHH cho rằng cần thiết phải có hệ thống theo dõi, quản lý, vận hành CSDL để phục vụ công tác của đơn vị. Đặc biệt, dữ liệu nhà khoa học có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý. Trước đây, việc quản lý dữ liệu của cơ quan dùng phương pháp thủ công, phân tán, chưa có quy trình cập nhật, thống nhất. Vì vậy, hình thành một hệ thống quản lý CSDL khoa học có ý nghĩa quan trọng giúp công tác quản lý nhà nước được hiệu quả hơn, hệ thống có thể giúp LHH tra cứu, chọn những chuyên gia phù hợp theo từng lĩnh vực khác nhau để giúp công tác tư vấn, phản biện, lựa chọn đánh giá những sản phẩm, đề tài từ các Hội thi, Cuộc thi có tính hiệu quả cao trong phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bình Định.

Đến nay, cơ sở dữ liệu này đã được xây dựng hoàn chỉnh gồm CSDL chuyên gia, CSDL tư vấn phản biện và CSDL các danh hiệu gồm tri thức tiêu biểu, hội thi, cuộc thi. Tổng số chuyên gia, nhà khoa học đã được cập nhật trên 330 người với 10 lĩnh vực khác nhau: Nông Lâm, Ngư Nghiệp; Xây Dựng, Thủy Lợi, Giao Thông; Địa Lý, Địa Chính, Môi Trường; Y dược; Giáo Dục; Kỹ Thuật Công Nghệ; Công Nghệ Thông Tin; Vật Liệu, Sinh Hóa, Năng Lượng; Kinh tế, Tổng hợp; Lĩnh vực khác.

Hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế chặt chẽ, thống nhất gồm các bước thu thập thông tin, dữ liệu chuyên gia trực tuyến; chuẩn hóa cập nhật dữ liệu vào hệ thống; các chức năng truy vấn, tìm kiếm thông tin; tổng hợp báo cáo theo danh hiệu, hội thi, cuộc thi; biểu đồ phân tích dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác khau.

Các phân hệ chức năng cụ thể:

Module thu thập các thông tin: từ các dữ liệu phân tán trước đây, dữ liệu hồ sơ lưu trữ bản giấy, kết hợp phương pháp thu thập từ các chuyên gia qua hình thức form đăng ký trực tuyến thông tin, sau đó dữ liệu này sẽ được chuẩn hóa và cập nhật vào ứng dụng theo các phân hệ chức năng đã thiết kế; Module phân hệ chức năng: quản lý CSDL chuyên gia; quản lý CSDL tư vấn, phản biện; quản lý CSDL các danh hiệu;Module tổng hợp các danh hiệu, hội thi, cuộc thi; Module quản lý kho hồ sơ, dữ liệu số liên quan đến hội thi, cuộc thi.

Mô tả kiến trúc chức năng:

Một số kết quả triển khai hệ thống ứng dụng thực tế tại Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh Bình Định

Màn hình chính các phân hệ chức năng

Màn hình chức năng quản lý CSDL chuyên gia

Màn hình quản lý CSDL tư vấn, phản biện

Màn hình quản lý CSDL các danh hiệu

Màn hình thống kê chuyên gia theo từng lĩnh vực

Màn hình thống kê danh hiệu về Trí thức tiêu biểu năm 2018 theo lĩnh vực

Màn hình dạng biểu đồ thống kê số lượng giải của các Hội thi theo lĩnh vực

Description: Report6

Biểu đồ số lượng giải tại Hội thi STKT TQ, STKHCN Việt Nam của tỉnh Bình Định

Hệ thống ứng dụng trên đã triển khai áp dụng tại Liên hiệp Hội Bình Định từ tháng 12/2019đến nay đã đem lại một số hiệu quả nhất định trong công tác quản lý thông tin nhà khoa học, trí thức trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm được xây dựng, thiết kế một cách khoa học, đồng bộ, tính sáng tạo được đơn vị vận dụng như đưa một số công nghệ mới trong thiết kế, quản lý CSDL thống nhất, vận hành linh hoạt, phù hợp với mô hình cơ quan quản lý như LHH trong vận động, thu hút, tìm kiếm các nhà khoa học có nhiều ý tưởng, giải pháp trong phát triển kính tế, xã hội tỉnh nhà. Thời gian đến, LHH sẽ tiếp tục bổ sung thêm một số tính năng như tổng hợp báo cáo dữ liệu động, bản đồ chuyên gia, cập nhật dữ liệu chuyên gia nhằm làm phong phú, tăng tính đầy đủ, hoàn chỉnh cho bộ CSDL này. Đồng thời, sản phẩm có thể chuyển giao, áp dụng cho Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh khác trong nước có nhu cầu.

Sau đây là 2 link video mô tả các chức năng và dữ liệu thực tế về cơ sở dữ liệu khoa học, trí thức tỉnh Bình Định.

Phần 1:https://www.youtube.com/watch?v=_NbKEeJA2h4&t

Phần 2:https://www.youtube.com/watch?v=uFidNjQUMuo&t

Nguyễn Thị Thanh Bình – CT Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định

Nguồn:http://vusta.vn

Các tin bài khác