Phát triển khoa học và công nghệ ngày càng vững mạnh

Xuất bản : 04/05/2020 2:16 CH
Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Trong nhiều năm nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định đã không ngừng phát triển cả về chất lẫn lượng. Tới nay Liên hiệp Hội đã tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong, ngoài tỉnh; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Bình Định (ảnh st)

Ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Bình Định cho biết, những năm qua, Liên hiệp Hội đã có nhiều đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao đã được Liên hiệp Hội, hội thành viên và các tổ chức khoa học chủ trì hoặc phối hợp thực hiện, tập trung vào nhóm lĩnh vực: ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, y tế, du lịch, cải tiến dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, xóa đói giảm nghèo...Điển hình là đề tài “Xây dựng mô hình xử lý rác thải tập trung; rác thải sinh hoạt và chăn nuôi tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định”. Đến nay, các mô hình thuộc Đề tài đã được Liên hiệp Hội triển khai nhân rộng đến hơn 16 xã thuộc 08 huyện, thị trong toàn tỉnh (Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Tuy Phước).

Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn chủ trì thực hiện thành công 03 đề tài cấp tỉnh khác cũng được Hội đồng khoa học tỉnh đánh giá cao khả năng ứng dụng vào đời sống sản xuất (Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đa dạng hóa làng hoa Bình Lâm; Mô hình can thiệp dự phòng, sàng lọc và kiểm soát ung thư cổ tử cung của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; Sưu tầm, nghiên cứu đánh giá các bài thuốc dùng trong võ cổ truyền).

Liên hiệp Hội còn triển khai thực hiện tốt các Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ do Chương trình Tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP/GEF SGP) tài trợ và một số nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2019.

Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ đạt kết quả cao: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng, Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, các hoạt động khoa học công nghệ do UBND tỉnh giao.

Đặc biệt, Liên hiệp Hội đã nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng CSDL chuyên gia, nhà khoa học nhằm thu thập, tổng hợp đầy đủ các thông tin về các chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Qua phân tích, đánh giá Liên hiệp Hội cho rằng cần thiết phải có hệ thống theo dõi, quản lý, vận hành CSDL để phục vụ các hoạt động của đơn vị. Trước đây, việc quản lý dữ liệu trên theo phương pháp thủ công, phân tán, chưa có quy trình cập nhật, thống nhất. Vì vậy, hình thành một hệ thống quản lý CSDL khoa học có ý nghĩa quan trọng giúp công tác quản lý nhà nước được hiệu quả hơn. Hệ thống có thể giúp Liên hiệp Hội tra cứu, chọn những chuyên gia phù hợp để mời tham gia góp ý kiến trong các hội nghị tư vấn, phản biện theo từng lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống còn phục vụ cho việc thành lập ban giám khảo chấm các Hội thi, Cuộc thi hằng năm mang lại kết quả khách quan, chuẩn xác và công bằng.

Ảnh st

Đến nay, cơ sở dữ liệu này đã được xây dựng hoàn chỉnh gồm CSDL chuyên gia, CSDL tư vấn phản biện và CSDL các danh hiệu gồm tri thức tiêu biểu, Hội thi, Cuộc thi. Tổng số chuyên gia, nhà khoa học đã được cập nhật trên 330 người với 10 lĩnh vực khác nhau: Nông Lâm, Ngư Nghiệp; Xây Dựng, Thủy Lợi, Giao Thông; Địa Lý, Địa Chính, Môi Trường; Y dược; Giáo Dục; Kỹ Thuật Công Nghệ; Công Nghệ Thông Tin; Vật Liệu, Sinh Hóa, Năng Lượng; Kinh tế, Tổng hợp; Lĩnh vực khác.

Hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế chặt chẽ, thống nhất gồm các bước thu thập thông tin, dữ liệu chuyên gia trực tuyến; chuẩn hóa cập nhật dữ liệu vào hệ thống; các chức năng truy vấn, tìm kiếm thông tin; tổng hợp báo cáo theo danh hiệu, hội thi, cuộc thi; biểu đồ phân tích dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác khau.

Hệ thống ứng dụng trên đã triển khai áp dụng tại Liên hiệp Hội từ tháng 12/2019  đến nay đã đem lại một số hiệu quả nhất định trong công tác quản lý thông tin nhà khoa học, trí thức trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm được xây dựng, thiết kế một cách khoa học, đồng bộ, tính sáng tạo được đơn vị vận dụng như đưa một số công nghệ mới trong thiết kế, quản lý CSDL thống nhất, vận hành linh hoạt, phù hợp với mô hình cơ quan quản lý như Liên hiệp Hội trong vận động, thu hút, tìm kiếm các nhà khoa học có nhiều ý tưởng, giải pháp trong phát triển kính tế, xã hội tỉnh nhà. Thời gian đến, Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục bổ sung thêm một số tính năng như tổng hợp báo cáo dữ liệu động, bản đồ chuyên gia, cập nhật dữ liệu chuyên gia nhằm làm phong phú, tăng tính đầy đủ, hoàn chỉnh cho bộ CSDL này. Đồng thời, sản phẩm có thể chuyển giao, áp dụng cho Liên hiệp Hội các tỉnh khác trong nước có nhu cầu, ông Tâm cho biết thêm.

Để tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa về khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội tiếp tục đồng hành cùng Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; cũng như triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án được giao theo đúng tiến độ; phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức tốt Hội thảo toàn quốc “Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước” tại Bình Định vào tháng 8/2020; chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức tốt hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ XII (năm 2020 - 2021), Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên lần thứ VII năm 2020; tôn vinh trí thức tiêu biểu Khoa học công nghệ năm 2020, ông Tâm tâm sự.

Bài: HT

Nguồn:http://vusta.vn

Các tin bài khác