Ký kết tăng cường phối hợp vai trò quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ

Xuất bản : 2020-01-02 00:00:00.0
Kích cỡ chữ:A+ |A |A-
Toàn cảnh lễ ký kết.
Bản ghi nhớ hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa hai đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Thanh tra Bộ nhằm tăng cường phối hợp thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về SHTT được lãnh đạo Bộ giao, góp phần nâng cao hiệu quả của cơ chế thực thi quyền SHTT.

Ngày 27/12/2019, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa hai đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Thanh tra  Bộ.

Ông Đinh Hữu Phí cho biết, việc ký kết nhằm thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ của Bộ KH&CN, Thanh tra Bộ KH&CN và Cục Sở hữu trí tuệ cam kết tăng cường phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai Đơn vị. Các hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nguyên tắc chia sẻ, thiện chí, hợp tác giữa hai Đơn vị.

 

Lĩnh vực và hình thức hợp tác sẽ tập trung vào xây dựng chính sách, pháp luật; Giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; Thực thi quyền sở hữu công nghiệp; Giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ

 

Bên cạnh đó, hai Bên sẽ đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, giao lưu giữa hai Đơn vị để tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ thông tin giữa cán bộ, công chức của hai Đơn vị.

 

Lãnh đạo hai Đơn vị thống nhất Phòng Thanh tra Sở hữu trí tuệ (thuộc Thanh tra Bộ KH&CN) và Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại (thuộc Cục Sở hữu trí tuệ) là đầu mối đề xuất các hoạt động cụ thể theo nội dung Bản ghi nhớ. Ngay sau khi Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, hai bên sẽ cùng thảo luận để xây dựng những kế hoạch hợp tác cụ thể hơn để thực thi Bản ghi nhớ hợp tác.

 

Tin, ảnh: PV

Nguồn:http://truyenthongkhoahoc.vn

Các tin bài khác