Bảo hộ, phát triển thương hiệu đặc sản địa phương khu vực phía Nam

Xuất bản : 19-07-2019
Kích cỡ chữ:A+ |A |A-
Các giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản trong thời gian tới cần chú trọng đến vai trò của doanh nghiệp, phát triển thương hiệu cần gắn với chuỗi giá trị, thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp và các tổ chức tập thể, người dân nhằm tạo sự ổn định và bền vững trong từng ngành hàng.

Ngày 19/7/2019, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang tổ chức hội thảo “Thực tiễn và giải pháp cho việc bảo hộ, khai thác và phát triển thương hiệu đối với các đặc sản địa phương khu vực phía Nam”. Hội thảo có dự của hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà sản xuất và kinh doanh đặc sản địa phương, các doanh nghiệp/hiệp hội, các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông tại khu vực phía Nam.

Các địa phương phía Nam với điều kiện tự nhiên ưu đãi nên các sản phẩm đặc thù gắn với địa danh là những tài sản có giá trị, những “thương hiệu” mang tính cộng đồng, có danh tiếng và uy tín chất lượng từ lâu truyền lại; mang đến giá trị tiềm năng to lớn không chỉ về mặt kinh tế mà còn ở cả mặt xã hội. Việc đề ra các chính sách, biện pháp để thúc đẩy hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản địa phương, tạo động lực cho sự phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp người dân, doanh nghiệp tham gia hiệu quả, chủ động vào thị trường; đồng thời giữ gìn và phát huy được danh tiếng và uy tín chất lượng “thương hiệu” của các đặc sản địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước là rất quan trọng.

Đa số đại biểu tham dự cho rằng, hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản địa phương là cần thiết và cấp bách. Với tỉnh Kiên Giang và các tỉnh khu vực phía Nam, các giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản trong thời gian tới cần chú trọng đến vai trò của doanh nghiệp, phát triển thương hiệu cần gắn với chuỗi giá trị, thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp và các tổ chức tập thể, người dân nhằm tạo sự ổn định và bền vững trong từng ngành hàng. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động bảo hộ, thực thi quyền SHTT đối với các đặc sản địa phương; các giải pháp quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của các địa phương; đặc biệt là các định hướng chính sách, giải pháp hỗ trợ của nhà nước, của địa phương nhằm thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, người dân trong hoạt động phát triển thương hiệu gắn với chuỗi giá trị để phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của các tỉnh phía Nam trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các báo cáo viên cung cấp thông tin về các quy định pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản địa phương như: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý; các biện pháp quản lý và khai thác quyền SHTT và đặc biệt là cách thức xây dựng và phát triển thương hiệu đối với các đặc sản địa phương.

Tin, ảnh: PV


 

 
Nguồn:http://truyenthongkhoahoc.vn

Các tin bài khác