Xuất bản : 18-04-2019 - 16:04
Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Theo báo cáo tổng quan hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã xử lý gần 80.000 đơn các loại, tăng gần 10% so với 2017.

.

Tuy nhiên, hơn một nửa đơn được xử lý trong năm 2018 vẫn là đơn dồn lại từ các năm trước như hệ quả của việc thiếu nhân lực và hạ tầng công nghệ.

Cũng trong năm 2018, số đơn tiếp nhận đạt gần 110.000 đơn, tăng 5,8% so với năm trước.

Đặc biệt, năm 2018 là năm đầu tiên số lượt người dân, doanh nghiệp đến xin tư vấn về sáng chế đã vượt qua kiểu dáng công nghiệp.
Nguồn:http://khoahocphattrien.vn

Các tin bài khác