Nghiên cứu, chế tạo thành công vật liệu tổ hợp đặc biệt compozitcacbon - cacbon

Xuất bản : 14-03-2019 - 15:03
Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu, chế tạo thành công loại vật liệu tổ hợp đặc biệt compozitcacbon – cacbon.


Đây là loại vật liệu tổ hợp đặc biệt có khả năng chịu được nhiệt độ cao (≈ 3000oC), chịu được sốc nhiệt lớn, có độ bền cơ học rất cao. Thành công này mở ra khả năng ứng dụng và chủ động sản xuất trong nước của vật liệu compozitcacbon – cacbon trên nhiều lĩnh vực như: Công nghệ chế tạo Vệ tinh, chế tạo máy bay, ứng dụng trong y học, khai khoáng và quốc phòng…
Kết quả nghiên cứu đã được một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tiến hành thử nghiệm phóng khí cụ bay trên cơ sở loa phụt được chế tạo từ tổ hợp vật liệu compozitcacbon – cacbon, cho thấy loa phụt và đặc biệt là bộ phận ống phun laval đã hoạt động ổn định trong môi trường của luồng nhiệt độ cao (≥ 2850oC) và có sự thay đổi nhiệt độ lớn (sốc nhiệt), chịu xói mòn và ma sát lớn…

Việc thử nghiệm thành công đánh dấu sự đột phá nhảy vọt trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ chế tạo vật liệu đặc chủng compozitcacbon – cacbon và tạo nền tảng chủ động cho việc phát triển nhiều lĩnh vực sản xuất trong nước.

Nguồn:http://khoahocphattrien.vn

Các tin bài khác