Quảng Trị: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao

Xuất bản : Thứ ba, 12/02/2019 - 16:20

122 qtri

Vừa qua, Hội đồng KH&CN do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị". Đề tài do TS Phạm Xuân Đỉnh làm chủ nhiệm, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ chủ trì thực hiện.

 

Trước Hội đồng KH&CN tỉnh, đơn vị chủ trì đã báo cáo các nội dung thực hiện và kết quả đạt được của đề tài. Cụ thể, đề tài đã hoàn thành: Báo cáo kết quả điều tra vườn ươm; Quy trình công nghệ nhân giống nuôi cấy mô Keo lai các dòng BV33, BV73, BV75; Quy trình công nghệ giâm hom Keo lai cải tiến tại Quảng Trị; Mô  hình vườn giâm hom, 03 vườn vật liệu đầu dòng cây lâm nghiệp tại huyện Cam Lộ, Hải Lăng (1.000m2/vườn); Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Keo lai; Báo cáo kết quả tổng kết đề tài.

Các thành viên Hội đồng KH&CN đã góp ý về nội dung thực hiện, kết quả... của đề tài. Kết luận tại phiên họp, ông Trần Ngọc Lân TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng khẳng định: Việc đầu tư, trang bị công nghệ thiết bị, cơ sở hạ tầng,... để phục vụ nuôi cấy mô, ứng dụng công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị rất cần thiết, nhằm thúc đẩy có hiệu quả việc ứng dụng và nhân rộng tiến bộ KH&CN trong nhân giống cây lâm nghiệp trên địa bàn. Đơn vị chủ trì đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa như các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng KH&CN tại phiên họp; Hoàn thiện các quy trình một cách tối ưu, đầy đủ, mang một bài toán kinh tế rõ ràng, phù hợp để ứng dụng trong thực tiễn; phát huy hiệu quả nhân rộng trong nhân dân, chuyển giao kỹ thuật thành công cho các đơn vị, doanh nghiệp,.. trên địa bàn; hướng tới cung cấp giống đầu dòng có chất lượng tốt, phù hợp điều kiện của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề rừng. Đồng thời, đơn vị chủ trì đề tài tiếp thu những góp ý của các thành viên trong Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa Báo cáo kết quả đề tài. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại: Khá .

 (Sở KH&CN Quảng Trị)

 

 

Nguồn:http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn

Các tin bài khác