Nhìn lại 5 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Xuất bản : Thứ tư, 19/09/2018 - 09:04

VNU giao duc

Ngày 18/9/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “5 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Thành tựu và thách thức”. Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ các nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN về 9 nhóm nhiệm vụ cơ bản của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết 29).

Hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, thảo luận các kết quả và nêu ra những vấn đề trong quá trình triển khai đổi mới, đề xuất các giải pháp để công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo thành công. Hội thảo là dịp để các nhà quản lý và các nhà khoa học đánh giá tổng quan về những thành tựu và thách thức sau 5 năm đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; những đổi mới về tự chủ đại học; đổi mới về thi và kiểm tra, đánh giá giáo dục; đổi mới trong giáo dục phổ thông.
Trong khuôn khổ các nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN về 9 nhóm nhiệm vụ cơ bản của Nghị quyết 29-NQ/TW, các nghiên cứu đã tổng kết lý luận và kinh nghiệm, khảo sát hơn 2.500 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên từ cơ sở giáo dục mầm non đến cơ sở giáo dục đại học; trao đổi, phỏng vấn trên 200 cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chuyên gia của các cơ quan trung ương, cơ quan bộ, ngành; phỏng vấn gần 1.000 học sinh và sinh viên, 500 cha mẹ học sinh.
Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, dưới sự nỗ lực triển khai Nghị quyết 29 từ cấp Trung ương đến địa phương và các cơ sở giáo dục, nhà giáo, ghi nhận sự chuyển biến tích cực ở cấp vĩ mô của toàn hệ thống, toàn xã hội như sự thay đổi về chính sách, điều chỉnh và bổ sung văn bản pháp quy, đến cấp vi mô trong nhận thức của mỗi người dân, giáo viên, người học về sự cần thiết và những hành động cụ thể cần thực hiện để đổi mới giáo dục. Nhóm nghiên cứu đã tập trung khảo sát, làm rõ và đánh giá những thay đổi, chuyển biến của nền giáo dục dưới tác động của Nghị quyết 29, trong đó chú ý khảo sát tới sự thay đổi trong nhận thức, về sự quan tâm và ủng hộ của toàn xã hội đối với giáo dục và đào tạo, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước từ Trung ương tới địa phương. Các kết quả nghiên cứu cũng khẳng định nhiều dấu hiệu khả quan và những xu hướng vận động tốt, nhưng cũng còn rất nhiều thách thức đang đặt ra cần cấp bách giải quyết ở cả tầm vĩ mô và tầm vi mô.
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 3 báo cáo chuyên đề trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan tới các nhân tố quan trọng của nền giáo dục: Những đổi mới và chuyển biến trong giáo dục phổ thông; Những đổi mới trong phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo; Vấn đề tự chủ của các trường đại học.
Tổng kết hội thảo, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn nhận định, các báo cáo và các ý kiến trao đổi tại hội thảo đã nhấn mạnh những đổi mới về nhận thức, tư duy, triết lý giáo dục đến những chuyển biến của giáo dục và đào tạo trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 29. Trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát, nhóm nghiên cứu của ĐHQGHN sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện nghiên cứu và công bố trước đông đảo công luận. Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cũng đề xuất một số kiến nghị tới các cơ quan quản lý, các bộ ngành: Ban Tuyên giáo Trung ương cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể với hệ thống các chỉ số thực hiện, quy định cơ chế phối hợp theo chiều ngang ở cấp Trung ương và địa phương với cơ chế giám sát theo chiều dọc từ Trung ương xuống đến cơ sở; Quốc hội cần có những sửa đổi, bổ sung về pháp luật tương ứng như về một số quy định trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, và các Luật có liên quan; Chính phủ cần chỉ đạo để các bộ, ban, ngành triển khai đồng bộ các đề án của Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ ngày 9/6/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29, đặc biệt là các đề án liên quan đến nguồn lực để thực hiện đổi mới giáo dục. Đối với công tác truyền thông về giáo dục cần chủ động hơn, phản ánh khách quan, đúng mức độ những tiêu cực trong giáo dục, đồng thời ghi nhận những chuyển biến tích cực, tạo động lực cho đổi mới. Về thi THPT, cần ổn định dạng thức, hoàn thiện câu hỏi, nghiên cứu để sau 2020 tổ chức thi trên máy hoặc trực tuyến nơi có điều kiện, tạo lập ngân hàng câu hỏi đủ lớn và công khai hóa, bài thi sau 2020 chỉ nên tập trung vào các năng lực cơ bản về toán, ngữ văn và ngoại ngữ; các trường đại học tự xây dựng thêm các bài thi chuyên biệt để tuyển sinh.
VH

 

 

 

Nguồn:http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn

Các tin bài khác