Số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về ATTT: 0256.210.517