Video Khoa học & Công nghệ


video
Hội nghị Tổng kết ngành KHCN năm 2020
video
Hải sản khô Phụng Nga
video
Rượu Vĩnh Cữu
video
Tiện gỗ Mỹ nghệ - Nhơn Hậu
video
Trung tâm Khám phá Khoa học - Nơi tiếp lửa cho những đam mê sáng tạo
video
Nếp Chánh Trạch - Mỹ Thọ - Phù Mỹ
video
Nước mắm Nhơn Lý - Quy Nhơn
video
Đối thoại chương trình hành động 07 Tỉnh Ủy
video
Phóng sự 18-05-2020
video
Hoạt động KH&CN 2019 - Sở KH&CN Bình Định
video
Giám đốc sở KHCN trả lời
video
Phong su kinh nghiem khcn Binh Dinh