Chủ đề(*): Hưởng chế độ khuyến khích nhân lực trình độ cao
Họ và tên(*): Nguyễn Linh
Email: linhlinh704@gmail.com
Địa chỉ :
Số điện thoại (*) : 988194704
Câu hỏi (*): Tôi đi học thạc sỹ theo kinh phí tự túc và lấy bằng vào ngày 20/01/2015. Thời điểm tôi nộp hồ sơ xét chế độ trước khi Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành. Nếu xét thời điểm đấy thì Sở KHCN tỉnh phải giải quyết chế độ theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND. Nhưng Sở không giải quyết lúc đó mà hẹn chúng tôi đến tận bây giờ khi có công văn mới yêu cầu phải có quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền. Tôi thấy sự chậm trễ của cơ quan, không giải quyết đúng thời hạn và gây nên sự không công bằng trong thực hiện chế độ. Trong khi những người khác cũng đi học tự túc như chúng tôi lại được hưởng chế độ.
Trả lời (*): Đề nghị anh/chị liên hệ phòng Quản lý Khoa học-Sở KH&CN Bình Định để được giải đáp cụ thể Trân trọng!