Quay lại

Nghiên cứu trồng một số loài cây hoa cảnh quan có giá trị phục vụ phát triển du lịch sinh

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

03/07/2020 : 00:07

Ngày 01.7, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do TS. Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu trồng một số loài cây hoa cảnh quan có giá trị phục vụ phát triển du lịch sinh thái tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh"  do ThS. Nguyễn Ngọc Đạo (Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn thực hiện từ tháng 9/2017-5/2020.

Quang cảnh nghiệm thu

Sau hơn 32 tháng thực hiện đề tài, ThS. Nguyễn Ngọc Đạo và cộng sự đã thực hiện: Trồng 200 cây  Anh Đào Nhật Bản giống Purunus tỷ lệ sống 91.5% sau 15 tháng trồng, có 5 cây ra hoa. Với Cây Mai Anh Đào Đà Lạt (Prunus cerasoides) đã trồng 150 cây con 16 tháng tuổi, tỷ lệ sống đạt 94.7% sau 30 tháng trồng, tỷ lệ ra hoa đạt 76.4% số cây sống….

Đề tài trồng 280 cây hoa Cẩm Tú Cầu (Hydrangen maerophylla Thunb) tại xã Vĩnh Sơn với tỷ lệ cây sống đạt 93.57%, tỷ lệ ra hoa đạt 100%  số cây sống và đã nhân giống được 400 cây hoa Cẩm Tú Cầu.

ThS. Nguyễn Ngọc Đạo báo cáo đề tài trước Hội đồng

Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu đề tài và xếp loại Đạt và đánh giá ý nghĩa thực tiễn của của đề tài, kết quả bước đầu đã đánh giá khả năng thích nghi của cây Anh Đào Nhật Bản, Mai Anh Đào Đà Lạt và cây hoa Cẩm Tú Cầuphục vụ phát triển du lịch sinh thái tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Tin ảnh Lê Tuấn 

Tin liên quan