Quay lại

Giải pháp giảm thiểu tổn thương xã hội do ngập lụt trên địa bàn tỉnh

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

10/06/2020 : 00:06

Ngày 6.6, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do TS.Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu thiết lập và đánh giá chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định" do TS.Nguyễn Việt Cường, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường(Sở TN&MT) làm chủ nhiệm

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Chỉ số tổn thương xã hội (Social Vulnerability Index-SVI) được đưa ra từ năm 2003 trong một nghiên cứu tổn thương xã hội do thiên tai tại Mỹ, từ đó nhiều nghiên cứu tiếp theo đã được các nhà khoa học trên thế giới thực hiện nhằm phát triển và mở rộng phạm vi ứng dụng của SVI. Tổn thương được xem là một trong những khái niệm cơ bản trong nghiên cứu cũng như hoạch định chính sách xã hội. Khái niệm tổn thương xã hội do biến đổi khí hậu được kết cấu từ 3 hợp phần chính: mức độ phơi nhiễm (exposure), mức độ nhạy cảm (sensitivity)  và năng lực thích ứng (adaptive capacity). Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng biển đổi khí hậu, trong đó Bình Định là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, hàng năm chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, đặc biệt là tình trạng bão, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. 

Với mục tiêu thiết lập chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt; Đánh giá Chỉ số tổn thương xã hộiSVI do ngập lụt; Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và phần mềm quản lý Chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt; Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tổn thương xã hộido ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Sau 2 năm triển khai nghiên cứu, TS Nguyễn Việt Cường và cộng sự đã điều tra thực địa, điều tra xã hội học: 120 xã, phường, thị trấn; hơn 3.700 hộ gia đình; thu thập hơn 150.000 dữ liệu, thiết lập CSDL cho 159 xã, phường, thị trấn xây dựng Bộ chỉ số SVI với 66 nhân tố.

TS. Nguyễn Việt Cường báo cáo đề tài trước Hội đồng.

Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh đánh giá tính thực tiễn của của đề tài, chưa có nghiên cứu nào phân tích tính tổn thương riêng biệt đối với nhóm cộng động và nhóm chính quyền. Bộ chỉ số tổn thương xã hội SVI được thiết lập từ nghiên cứu phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và tình trạng ngập lụt của tỉnh Bình Định sẽ là tiền đề để có thể áp dụng vào thực tế, tính toán và đánh giá chỉ số SVI hàng năm của các địa bàn ngập lụt, làm cơ sở đề xuất và thực hiện các định hướng, kế hoạch và giải pháp giảm thiểu tổn thương xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài và xếp loại Xuất sắc.

Tin ảnh Lê Tuấn

Tin liên quan