Quay lại

Dạy học theo hướng tích hợp

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

13/05/2020 : 00:05

Ngày 7.5, Hội đồng KH&CN tỉnh do ThS Trần Đình Chương, Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì, tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với đề tài "Nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) ở trường THCS, tỉnh Bình Định", do Th.S Lê Ngọc Vịnh (Sở GD&ĐT) làm chủ nhiệm.

Quảng cảnh buổi nghiệm thu

Với mục tiêu đánh giá thực trạng về năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của học sinh trong môn khoa học tự nhiên; Thực trạng giáo viên vận dụng phương pháp dạy học theo dự án,  năng lực dạy học tích  hợp của giáo viên  khoa học tự nhiên  THCCS ở Bình Định. Vận dụng  phương pháp dạy học  theo dự án  hướng  tích  hợp Khoa học tự nhiên nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên khoa học tự nhiên THCS. Xây dựng 4 mô hình thí điểm dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên khối lớp 8, 9 tại một số trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Qua ba năm thực hiện, kết quả bao gồm 9 chuyên đề khoa học, trong đó có 3 chuyên đề kế hoạch dạy học , 2 chuyên đề đánh giá tác động, 2 chuyên đề xây dựng bộ tiêu chí, 1 chuyên đề xây dựng mô hình và một chuyên đề lý luận chung. Xây dựng 3 băng hình dạy học dự án tích hợp Khoa học tự nhiên cho ba môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học.  Nhiều  bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài tỉnh . Đề tài  điều tra  hơn 890 học sinh và 230 giáo viên.

Th.S Lê Ngọc Vịnh (Sở GD&ĐT) trình bày kết quả nghiên cứu

Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, có tính thực tiễn, đóng góp cho khoa học giáo dục của Bình Định về Việt Nam, có thể triển khai áp dụng rộng rãi trong toàn tỉnh,  nghiệm thu xếp loại Xuất sắc.

Tin ảnh Lê Tuấn

Tin liên quan